החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, פרסמה לראשונה דוח בנושא שמירת זכויות עובדי הקבלן המועסקים על ידי משרדי הממשלה השונים. מערך הביקורת המרכזי של האגף בחן, בכל שנה, מדגם של 11% מעובדי הקבלן – כ-1,400 עובדים מענפי האבטחה הניקיון וההסעדה. בעקבות בדיקתו בשנים 2015-2013 הוחזרו לעובדים שנדגמו 2.7 מיליון ש"ח, שלא שולמו להם במועד הקבוע בחוק.

הספקים השונים יקבלו ציון על פי עמידתם בחוקי העבודה. "בכוונתי להניח בקרוב על שולחן ועדת החוק, חוק ומשפט בכנסת, תיקון לתקנת חוק חובת המכרזים, על פיו ספק שציון הביקורת שלו יפחת מציון סף, שיקבע על ידי החשב הכללי, לא יוכל להגיש הצעות במכרזי ממשלה" כתבה עבאדי-בויאנג'ו. מנגנון ציונים זה נכלל בהסכם לצמצום תופעת עובדי הקבלן שנחתם בין משרד האוצר להסתדרות ביולי 2015.

אנשי החשבות הכללית הדגישו כי ספקי השירות מחויבים לתיקון הליקויים לכלל העובדים, ולא רק לאלו שנדגמו, ולפיכך הם מעריכים כי הוחזרו סכומים אף גדולים מכפי שהעריכו בדוח.

ההיקף הכספי של הליקויים לפי ענף (גרפיקה: דבר ראשון)

ההיקף הכספי של הליקויים לפי ענף (גרפיקה: דבר ראשון)

57% מהכספים שלא שולמו היו הפרשות לפנסיה ופיצויים, 19% נוספים היו בגין דמי הבראה. היתר היו בגין תשלומי חג, שעות נוספות, הפרשות לקרן השתלמות ותשלומים נוספים. הענף בו היו ההפרות הרבות ביותר הוא ענף הניקיון. במערך הביקורת המרכזי העריכו כי הדבר נובע מהיכרות נמוכה של עובדי ענף זה עם חוקי העבודה.

בענפי הניקיון והאבטחה נרשמה מגמת ירידה בהיקף ההפרות, בעוד בענף ההסעדה נרשמה עלייה, ככל הנראה בשל כניסת ספקי שירות חדשים לשירות המדינה. מספקי האבטחה והניקיון עלתה גם הטענה כי הליקויים הם תוצר של ריבוי השינויים בחוקת העבודה בשנים האחרונות.

הדוח בדק גם את השכר הממוצע למשרה מלאה במקצועות אלו בשירות משרדי הממשלה השונים, והעלה כי הוא עומד על 6,300 ש"ח בענף האבטחה, 4,825 ש"ח בענף הניקיון ו-5,300 ש"ח בענף ההסעדה. מהמדגם עלה גם כי עובדים בענף האבטחה מועסקים בשיעור של 80% משרה בממוצע, ובענף הניקיון ב-65% משרה בממוצע.

בחודש דצמבר 2012 חתם האוצר על הסכם עובדי הקבלן עם ההסתדרות שקבע השוואת תנאים בין עובדי ספקי השירות בתחומי האבטחה והניקיון לעובדי המגזר הציבורי. באותה השנה הוקם מערך הביקורת המרכזי באגף החשבות הכללית באוצר במטרה לרכז את כלל הביקורות על התקשרויות הממשלה עם ספקי השירות השונים. החל מהשנה הבאה צפוי הדוח להתפרסם כשהוא כולל גם את שמות החברות וציוניהם.

רכזת הקואליציה להעסקה ישירה, עו"ס אורנה עמוס, בירכה על בחינת העמידה של הקבלנים בדרישות החוק, ויצירת 'רשימה שחורה' שלא תוכל לגשת למכרזים ממשלתיים. עם זאת, תהתה עמוס "מה קורה עם תשעים האחוזים שלא נבדקו? ועם כל מי שעבדו משנות השמונים ועד 2012?".

עמוס התייחסה גם לעובדה שמרבית הכספים שלא שולמו לעובדים היו בגין הפרשות לפנסיה ופיצוי פיטורים. "פנסיית החובה של עובדי הקבלן גם כך מינימלית, דפוס ההעסקה הקבלני מייצר לנו את הדור הבא של הקשישים העניים, שעבדו כל חייהם ולא יהיה להם ממה לחיות. לא רק שהפנסיה שלהם מינימלית, אנחנו רואים עכשיו שאפילו אותה הם לא מקבלים", אמרה.

ח"כ איציק שמולי (המחנה הציוני) אמר בתגובה כי "הדו"ח הזה הוא פשוט אות קלון לממשלת ישראל, שגם מהווה המעסיק הגדול ביותר של עובדי קבלן בשכר נמוך ותנאים ירודים וגם תחת ידה פוגעות חברות הקבלן בצורה הקשה ביותר באותם העובדים. הגיע הזמן להפנים שעבודה קבלנית היא עבדות מודרנית ויש למגרה כליל משוק העבודה הישראלי".