מה היקף המשרה שמחייב קבלת שכר מינימום?
שכר המינימום נקבע לפי משרה של 186 שעות חודשיות למבוגר, 5,000 ש"ח, או 173 שעות חודשיות לנוער מתחת לגיל 18 (משתנה לפי הגיל). אך גם אדם העובד רק שעה אחת, זכאי לתשלום לפי שכר המינימום השעתי: למבוגר 26.88 ש"ח, לנער עד גיל 16 – 20.23 ש"ח, לנער עד גיל 17 – 21.68 ש"ח, לנער עד גיל 18 – 23.99 ש"ח.

האם שכר המינימום חל על כל העובדים במשק, גם אלה שאינם אזרחי המדינה?
חוק שכר המינימום, כמו חוקי עבודה רבים נוספים, חל על כלל העובדים במשק, בלי קשר למעמדם המשפטי. גם פלסטינים או מהגרי עבודה חייבים להשתכר במינימום הקבוע בחוק. החריגה היחידה היא אנשים עם מוגבלויות או בעלי כושר השתכרות מופחת – והם זכאים לשכר מותאם.

שכר על-פי גיל לפי מספר שעות העבודה. שימו לב: עד גיל 18 אסורה העסקה של עובד/ת מעבר ל-8 שעות. היה והעובד הצעיר הועסק שלא כחוק שעות נוספות הוא זכאי לתשלום בהתאם למפורט (גרפיקה: דבר ראשון)

שכר על-פי גיל לפי מספר שעות העבודה. שימו לב: עד גיל 18 אסורה העסקה של עובד/ת מעבר ל-8 שעות. היה והעובד הצעיר הועסק שלא כחוק שעות נוספות הוא זכאי לתשלום בהתאם למפורט (גרפיקה: דבר ראשון)

ממתי יש שכר מינימום בישראל?
חוק שכר המינימום נחקק בשנת 1987. עד לאותה שנה היה נהוג לקבוע שכר מינימום ענפי באמצעות הסכמים קיבוציים. בעקרון, החוק קובע כי שכר המינימום יהיה 47.5% מהשכר הממוצע, ואמור להתעדכן בכל תחילת חודש אפריל. בתחילת שנות האלפיים, הוקפא חוק שכר המינימום באמצעות חוק ההסדרים, ובשל כך לא עודכנה עליית השכר כפי שקבע החוק.

עובדים - השכר עולה ארכיון. צילום: פלאש 90 / יהונתן סינדל.

עובדים – השכר עולה ארכיון. צילום: פלאש 90 / יהונתן סינדל.

האם מעסיק שמשלם ב"שחור" ללא תלוש שכר מחויב לשלם שכר מינימום?
כן. גם מעסיק המשלם "בשחור" חייב לשלם לפחות את שכר המינימום. חשוב לציין כי למעט במקרים של העסקת עובדים במשק בית, שלא כמשלח יד (לדוגמה, עוזרות בית או שמרטפים) – חובה על המעסיק לתת לעובד תלושי שכר. לא לתת תלושי שכר זו עבירה על חוק הגנת השכר והעובד יכול לתבוע פיצויים בסך 5,000 ₪ בגין כל תלוש. בנוסף, כל מעסיק מחויב להעביר תשלום לביטוח הלאומי על מנת להבטיח את זכויות העובדים שלו.

עובדות נקיון בקניון, תמונת ארכיון. צילום: משה שי, פלאש 90

עובדות ניקיון בקניון, תמונת ארכיון. צילום: משה שי, פלאש 90

מתי עלה בפעם האחרונה שכר המינימום?
העדכון הקודם של שכר המינימום התרחש ב-1.7.2016 כחלק מהסכם קיבוצי בין ההסתדרות הכללית ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (איגודי המעסיקים). רק לפני חמש שנים, באפריל 2011, עמד שכר המינימום למבוגר על 3,890.25 ש"ח. עליית שכר אחת הושגה באמצעות מאמצי ההסתדרות ב-2011, והעלייה הנוספת בשכר היא תוצאה של מאבקה של ההסתדרות ב-2014. הפעימה הבאה תתבצע ב-31.12.2017, אז יעלה השכר ל-5,300 שקלים בחודש.

נער עובד. ארכיון. צילום: משה שי / פלאש 90.

נער עובד. ארכיון. צילום: משה שי / פלאש 90.

במקרה וקבלתי שכר הנמוך משכר המינימום, מה אני יכול לעשות?
במידה והמעסיק לא משלם את שכר המינימום ניתן לתבוע אותו בבית הדין לעבודה ואף לתבוע פיצוי בגין הלנת שכר. עובדים מבוגרים יכולים להיעזר בהסתדרות הכללית. בני נוער וצעירים יכולים להיעזר בהסתדרות הנוער העובד והלומד. ניתן גם להגיש תלונה למשרד העבודה והרווחה שמפקחיו מוסמכים להטיל קנסות על המעסיקים המפרים את חוקי העבודה.