עובדי 'קמהדע' פתחו בצעדים ארגוניים לאור כישלון המשא ומתן עם ההנהלה, על רקע הגברת הייצור ועומס העבודה במפעל. עובדי מחלקת המילוי במפעל עצרו את עבודת מילוי בקבוקי התרופות, דבר המשפיע על כלל הליך הייצור.

ביולי האחרון אישרה ההסתדרות לעובדים להכריז על סכסוך עבודה בחברה, וזאת על רקע מחלוקות הנוגעות למנגנוני קידום העובדים בחברה ושכרם, וכן לאור שחיקת העובדים עקב הגברת הייצור עד פי שלושה. חברת 'קמהדע' הגדילה אמנם גם את מצבת כוח העובדים בכ-50 עובדים חדשים, אולם לעת עתה נדרשים העובדים הוותיקים להכשירם עד שירכשו ניסיון ומיומנויות, ועומס העבודה עדיין נופל על כתפיהם.

שביתה ב'קמהדע' (צילום: הסתדרות מרחב נגב)

שביתה ב'קמהדע' (צילום: הסתדרות מרחב נגב)

לטענת ועד העובדים, לאחר ההכרזה על הסכסוך, החברה הודיעה כי היא לא תכבד חלק מסעיפי ההסכם הקיבוצי אליהם התחייבה בעבר, וזאת עד שההסתדרות תחזור בה מההכרזה על הסכסוך. לדבריהם,  מאז יולי ניסו נציגי ההסתדרות והעובדים להגיע להסכמות באמצעות הידברות עם ההנהלה, על מנת לפתור את המחלוקות ולהשיב את יחסי העבודה בחברה לסדרם. אולם ביום ב' השבוע הודיעו נציגי 'קמהדע' כי הם חוזרים בהם מההסכמות אליהן הגיעו הצדדים.

מההסתדרות במרחב הנגב נמסר כי אם הנהלת 'קמהדע' לא תחזור בה מהתנהלותה ותשוב לשולחן הדיונים, יחריפו העובדים את צעדיהם וכל האמצעים יעמדו לרשותם.

מחברת 'קמהדע' נמסר כי החברה נמצאת בתנופת צמיחה משמעותית אשר באה לידי ביטוי בגידול בהיקפי הייצור במפעל, זו הסיבה שהחברה הגדילה את מצבת העובדים במפעל בעשרות עובדים נוספים בחצי השנה האחרונה ומשקיעה רבות בהרחבת יכולות והיקפי הייצור. כל עובדי החברה נהנים מהצמיחה והגידול בפעילות המאפשרת תעסוקה איכותית, מקצועית והוגנת למאות משפחות בישראל, רובם בנגב.

לדבריהם הכרזת סכסוך העבודה במפעל מהווה הפרה כוחנית ולא אחראית של ההסכם הקיבוצי מצד ההסתדרות, אולם לטענתם עובדים בודדים בלבד בחרו לשבש את העבודה במפעל, והיא נמשכת בפועל כסדרה"מכיוון שרוב רובם של העובדים מתנגדים לצעדי הוועד ונציגי ההסתדרות".

"ההנהלה מעריכה את תרומת העובדים להצלחה ומקיימת את ההסכם הקיבוצי בחברה כלשונו, וקוראת לוועד ולהסתדרות להימנע מצעדים נוספים מיותרים שעלולים לפגוע בפרנסת העובדים".