ועדת הכספים התכנסה הבוקר (שני) לדיון בעובדה שעל אף שגיל הפרישה לנשים לא הועלה, גופים כמו המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר מתנהלים כאילו גיל הפרישה עלה. נזכיר כי בחודשים האחרונים התפרסמו מקרים בהם סירבו קרנות הפנסיה הוותיקות לשלם לעמיתות את הגמלה, בטענה שגיל הפרישה לנשים עלה.

"קבענו בחוק ששר האוצר צריך להגיש את המלצתו עד ה-30.4.17. בינתיים אני שומע שחוזר על עצמו המצב שמודיעים לנשים שב-30.4 יכנס לתוקף העלאת גיל הפרישה", אמר יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה). היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד שגית אפיק, ביקשה לדייק את החלטת הוועדה בנושא, ואמרה כי "דחינו בשלושה חודשים את כל התיקונים, כך שאותם שלושה חודשים יתוקנו ולא יפגעו בנשים שנולדו ב-1955 ואילך. לוועדת הכספים יש עד ה-31.7.17 לתת את החלטותיה ביחס להמלצות השר. אם לא תחליט הוועדה במועד הקובע, אז למעשה גיל הפרישה יהיה זה שקבוע בלוחות, כלומר יעלה אוטומטית".

יו״ר ועדת הכספים ח״כ משה גפני והיועצת המשפטית עו״ד שגית אופק (צילום: דבר ראשון).

המשנה ליועץ המשפטי של המוסד לביטוח לאומי, עו"ד רועי קרת אמר, הבהיר כי "אנחנו לא מוציאים הודעות יזומות לנשים. גיל ברירת המחדל כיום הוא 64". גם נציג אגף המשפטים במשרד האוצר אמר שגיל ברירת המחדל מבחינת המשרד הוא 64.

"על פי החוק, גיל 64 לא קיים, אלא אם לא נעשה כלום באפריל, אם לא תתקבל המלצה משר האוצר אני אכנס את הוועדה" הגיב גפני לדברים, "הגיל לא יכול לעלות אוטומטית רק כי לא התקבלה החלטה. לכן, אין כרגע מצב שאתה מוציא הודעה לאישה".

"הגיל יעלה רק עם המלצה והחלטה של הוועדה" הוסיף, "כל עוד אין שינוי, הגיל הוא 62. גם לגבי קרנות הפנסיה – כל עוד אין המלצה אחרת של שר האוצר, גיל הפרישה לא משתנה". גפני אף הורה לנציג הביטוח הלאומי להוריד את המידע בנושא מאתר האינטרנט של המוסד, שכן לדבריו "זו עבירה על החוק".

ח"כ מרב מיכאלי אמרה, שיזמה את דיון הוועדה, אמרה בסיכום כי "הוועדה הבהירה באופן חד משמעי כי גיל הפנסיה יישאר 62 עד להחלטה אחרת. זו החלטה קריטית לנשים שיוצאות בימים אלו לפנסיה וזו הכנסתן היחידה".