הממונה על הגבלים עסקיים, מיכל הלפרין, הודיעה אתמול (רביעי) לחברה המרכזית להפצת משקאות קלים, הידועה גם בשם קוקה-קולה ישראל, כי היא שוקלת לקבוע שהחברה ניצלה לרעה את מעמדה כבעלת מונופול בשוק משקאות הקולה. עוד הודיעה הממונה, כי מצאה שהחברה הפרה, לכאורה, הוראות שניתנו לה כבעלת מונופול, תנאים למיזוג שהוטלו עליה במסגרת מיזוג שלה עם החברה המרכזית ונביעות והוראות של צו מוסכם שנחתם עימה. בגין כל אלה שוקלת הממונה להטיל על החברה המרכזית עיצומים כספיים בסכום מצטבר של כ- 62 מיליון שקלים. אם כן יוטלו קנסות אלו, יהיה מדובר בעיצומים הכספיים הגבוהים ביותר שהטילה הרשות להגבלים עסקיים.

כמו כן, שוקלת הממונה להטיל עיצום בסך של כ- 340,000 ש"ח על נושא משרה בכיר בחברה, לגביו נמצא כי היה מעורב או לכל הפחות מעודכן במדיניות החברה ובביצוע ההפרות שנמצאו.

מיכל הלפרין (צילום: אבנר הלפרין / מתוך Wikimedia).

החברה המרכזית היא הגורם הדומיננטי ביותר בתחום המשקאות הקלים בישראל. המותג המרכזי שלה, "קוקה קולה", הוא מותג חזק ובעל כוח שוק משמעותי. לצד מותג זה, מחזיקה החברה המרכזית גם במותגים אחרים מתחום השתייה המוגזת, שגם בהם היא נהנית מנתחי מכירות גבוהים. מותג נוסף שהחברה המרכזית דומיננטית בו הוא התה הקר "פיוז טי" שגם לו נתח מכירות משמעותי. לצד אלו מחזיקה החברה המרכזית בסל משקאות קלים המורכב ממיצים, סודה ומים מינרלים. במוצרים אלו כוח השוק של החברה המרכזית חלש יותר והיא חשופה בו ליותר תחרות מצד השחקניות הנוספות בתחום – למשל יפאורה וטמפו. כסל כולל של משקאות קלים מחזיקה החברה המרכזית בנתח מכירות של כשני שליש מהשוק.

בחודש פברואר 2014 פתחה הרשות בחקירה נגד החברה המרכזית. חקירת הרשות התמקדה בנקודות מכירה קמעוניות השייכות ל"שוק הקר", בין היתר מזנונים ומסעדות "מזון מהיר" המוכרים משקאות קלים מקוררים לצריכה מידית. חקירת הרשות העלתה חשד, על פיו ,לכאורה, ניצלה החברה המרכזית את כוחה המונופוליסטי ועשתה שימוש בכוח השוק שלה, בעיקר במותג קוקה קולה, על מנת לקדם את המכירות של משקאות קלים בהם היא חשופה לתחרות עזה יותר.

החברה המרכזית ניצלה לכאורה את כוחה כלפי לקוחותיה – נקודות המכירה הקמעונאיות –  וזאת על מנת לדחוק את מוצרי המתחרים מנקודות המכירה. החברה המרכזית עשתה זאת באמצעות קשירת הנחות והטבות לרכישה בלעדית של המשקאות הקלים מהחברה המרכזית. ההטבות אותן העניקה החברה המרכזית ללקוחותיה השתנו מלקוח ללקוח וכללו מתן מקרר או איום בהוצאת מקרר קיים, הקדמת הנחות, הענקת שלט ממותג או ציוד ממותג, איום על ביטול הנחות, ועוד. החברה המרכזית הסוותה ביודעין את הסכמי הבלעדיות שעשתה עם לקוחותיה; כך למשל,  עובדיה נדרשו שלא לעשות שימוש במושג "בלעדיות" אלא להשתמש במילים "שיתוף פעולה מלא".

במסגרת דחיקת המתחרים, לכאורה, פעלה החברה המרכזית באופן ספציפי כנגד המותג נסטי. במהלך שנת 2012 פורקה השותפות שבין קוקה קולה העולמית לנסטלה העולמית. במסגרת פירוק השותפות נקבע שקוקה קולה העולמית תמשיך להחזיק בזכויות לנוסחת הטעם של המשקה ואילו נסטלה תמשיך להחזיק במותג נסטי. בהתאם, באוגוסט 2012 החברה המרכזית השיקה קו משקאות תה קר תחת המותג "פיוז טי". בחודש אוקטובר 2012, אסם  (חברה בת של נסטלה העולמית) החלה לשווק מוצרי תה קר תחת המותג "נסטי".

בהמשך למהלכים הללו שמה לה החברה המרכזית ליעד להביא להוצאת מכשירי מזיגה של נסטי שהתקינה אסם. החברה ניהלה מעקב מדוקדק אחר הצבת מכונות המזיגה בבתי העסק; במסגרת הדיווח חויבו עובדי החברה המרכזית גם לדווח אם המכשיר עתיד להיות מפורק ומתי. עובדי החברה המרכזית פעלו על מנת להוציא את מכונת המזיגה של אסם מבתי העסק, בין היתר תמורת מתן הטבות שונות לאותם בתי עסק תמורת הוצאת המכונות.

על פי הודעת הרשות, "המדיניות שאימצה החברה המרכזית והתנהלותה על-פי המדיניות, כפי שמתבטא מפעולותיה השונות כמפורט לעיל, מהווים לכאורה ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי, סירוב בלתי-סביר לספק מוצר שבמונופולין, הפרת הוראות לבעל מונופולין, הפרת צו מוסכם והפרת תנאים שהוטלו על החברה המרכזית בעת המיזוג עם נביעות".

מהחברה המרכזית לייצור משקאות קלים נמסר: "בניגוד להודעת הרשות להגבלים עסקיים, החברה המרכזית לייצור משקאות קלים לא דרשה מבתי עסק בלעדיות למוצריה, לא קשרה בין המוצר שבמונופולין למוצריה האחרים ,ולא פעלה לחסימת יבוא מקביל.

"כמו כן, החברה לא פעלה לסילוק מתקני מזיגה של משקה נסטי וכן לא פעלה שלא כדין בכל הקשור למקררים בבתי העסק. ההפך הוא הנכון, מדיניותה המוצהרת של החברה היא עמידה בכל הוראות הדין ובאופן קונקרטי – הקפדה על קיום הוראות חוק ההגבלים העסקיים וההוראות שניתנו לחברה על ידי הרשות לאורך השנים. לא ברור על יסוד מה מתכוונת הרשות לקבוע קביעות מרחיקות הלכת עליהן הודיעה, שכן אין להן כל יסוד.

"העובדות לאשורן יוצגו בפני הרשות במסגרת השימוע אליו הוזמנה החברה, ואנו סבורים כי בסוף ההליך יתברר כי החברה פעלה באופן תקין בהתאם לדין".