הדברים הבאים הועברו לדבר ראשון על ידי ארגון Israeli Flying Aid אשר מצוי בקשר רציף עם גורמים סוריים. את ההודעה חיברו מורדים סונים שפונו מזבאדני במסגרת הסכם חילופי האוכלוסייה.

*****

אנו, תושבי מאדיה, תקועים בתחנת האוטובוס שבראמוסה (פרבר של העיר חלב בו נמצאת תחנת אוטובוסים מרכזית, ד.ר.). אנחנו מוחזקים על אוטובוסים אחרי שנעקרנו בכפייה ממדאיה, שבאזורים הכפריים של דמשק, כדי לעבור לעיר אדליב שבצפון סוריה. אנחנו מגנים את הפיגוע שבוצע היום באזור אל-ראשידין.

אנחנו קוראים לאו"ם, לארגון הצלב האדום הבינלאומי, וארגונים בינלאומיים אחרים הנוגעים בדבר, שיפעלו כדי להבטיח שנקבל את ההגנה הנדרשת עבורנו עד שנגיע ליעד שלנו באדליב.

אנחנו תולים את האחריות המלאה על ביטחוננו שלנו על חותמי הסכם ארבע הערים, במיוחד לאור הזעם שמביעים כלפינו התושבים השיעים שסובבים אותנו, כמו גם מכיוון כוחות המשטר הסורי.

נדגיש כי אנו מחכים להשלמת הליכי הפינוי  במשך יותר מ-15 שעות, אחרי מסע שנמשך 18 שעות, וכל זאת על רקע תנאים הומניטריים רעים מאוד.