בדוח מבקר המדינה שהתפרסם היום (שלישי), מפנה המבקר ביקורת כלפי משרד החינוך וזאת בשל עומס בעבודה של מפקחי החינוך. העומס מקשה על המפקחים לבצע את עבודתם ולהצליח להוביל שיפורי עומק במוסדות החינוך.

בשנת הלימודים 2016-2015 העסיק משרד החינוך 230 מפקחים. עבודתם של המפקחים כוללת בין היתר ביקורת על התנהלות בתי הספר, הן ברמה המבנית והן ברמה הפדגוגית. כמו כן, עוסקים המפקחים בייעוץ למנהלים ועוזרים בחיזוק הקשר בין מוסדות החינוך, משרד החינוך והאחראים על החינוך ברשויות המקומיות.

בדוח מצויין כי כיום ישנו יחס של מפקח אחד לכל 25 בתי ספר, למעט מבמחוזות צפון ודרום – שם קיים יחס של מפקח אחד ל-20 בתי ספר. המפקח מתח ביקורת על כך שהמשרד לא לקח בחשבון מאפיינים רלוונטיים המשפיעים על מורכבות הפיקוח על בתי הספר, כגון מספר המורים, התלמידים וכיתות הלימוד בבית הספר וההרכב החברתי הכלכלי של התלמידים. עוד ציין המבקר כי המשרד לא קבע מפתח תקינה לגבי מספר המפקחים הנדרשים בחינוך המיוחד בכלל. בדוח מצויין כי מפאת פיגור במשרות שהוקצו לתפקיד המפקח, מספר בתי הספר אשר באחריות כל מפקח עלה בשני העשורים האחרונים ב-44% (מ-16 בתי ספר ב-1983 ל-23 בתי ספר ב-2016). 120 מפקחים ציינו שלדעתם מפתח התקינה הרצוי צריך לעמוד על בין 10 ל-20 בתי ספר לכל מפקח.

"העומס הרב משפיע על אפקטיביות פעולות הפיקוח – המפקח מייחד בפועל רק מעט מזמנו לקשר בינו לבית הספר, אף שנושא זה אמור להיות במוקד עבודת הפיקוח" מציין הדו"ח. המבקר הוסיף כי העומס מקשה על המפקחים לקדם תוכניות ייעול ושיפור עומק בבתי הספר. "כ-38% מהמפקחים שהשיבו על השאלון סבורים כי הם מצליחים להוביל תהליכי עומק פדגוגיים בבתי הספר במידה מועטה או בינונית. סוגיית העומס ידועה למשרד זה זמן רב, בלי שניתן לה מענה ראוי."

עוד ציין המבקר כי 76% מהמפקחים שהשיבו על השאלון ציינו כי היקף העבודה המוטל עליהם אינו מתאים להיקף משרתם; כ-30% מהמפקחים שהשיבו על השאלון ציינו שריבוי המשימות המוטלות עליהם הוא אחד הקשיים העיקריים בעבודתם; ו-44% מהמפקחים שהשיבו על השאלון ציינו שריבוי המשימות המינהליות והמחסור בשירותי משרד ובסיוע מינהלי מקשים עליהם את ביצוע עבודתם. בדוח צויין מספר פעמים כי הביקורת על עומס בעבודתם של המפקחים עלתה גם בדוחות המבקר משנת 1984 ו-1994.

בדוח מצויין שכתשובה לדוח הביקורת מדצמבר 2016, הלין משרד החינוך על שיטת הביקורת וטען כי הביקורת מבוססת בחלקה על אמירות של המפקחים והן אינן תואמות את מדיניות המשרד. עוד טען המשרד כי תפקידו של המפקח נמצא על סדר היום של המשרד באופן שוטף. בתגובה לכך, כתב המבקר כי משרד החינוך דוחה את תמונת המצב המשתקפת מהדוח וכי הוא קורא למשרד להשתמש באופן מושכל בדוח ולקדם שיח בין דרגי המשרד.

בסיכומו של הדוח, ממליץ המבקר למשרד החינוך למקד את מרכיבי התפקיד של המפקח ולקבוע תורה שלמה ומפורטת של עבודת הפיקוח, שתתייחס לתחומים בהם יש למכל מפקח מומחיות מקצועית ופדגוגית. בנוסף לכך, קרא המבקר לפתח מפתח תקינה שיאפשר איזון בין היקף המשימות ויאפשר ראייה של כלל המאפיינים שבסביבת בית הספר שעליהם אמון המפקח וזאת במטרה לאפשר למפקחים זמן עבודה מותאם ויעיל.