שר העבודה והרווחה חיים כץ מקדם רפורמה בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי לקיצור משך זמן הטיפול ולשיפור הבקרה על איכות המענים. כיום זמן ההמתנה לקבלת קצבת נכות יכול לנוע בין חצי שנה לכמה שנים לאלה המערערים על המסקנות הראשוניות של הוועדה הרפואית.

שר הרווחה הנחה את מ"מ מנכ״ל הביטוח הלאומי, רמי גראור, לבחון מחדש את מבנה הוועדות רפואיות, כאשר היעד הראשוני הוא קיצור משמעותי של משך ההמתנה לקביעת אחוזי הנכות. קיצור זמן ההמתנה יתאפשר באמצעות הקמה של שבעה מרכזי ועדות רפואיות בפריסה ארצית, תוך יצירת נוהל עבודה אחיד, בשונה מהמצב כיום שבו לכל סניף מערך שונה לטיפול בתביעות. כל הצעדים יתואמו עם ועד העובדים. בארגון המחודש, יקבעו מדדים אחידים למשך זמן התגובה. לדוגמה, אחד היעדים הוא לקבוע מתן תגובה בדבר זכאות לדמי פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה שיעמוד על שבוע אחד בלבד מיום הגשת התביעה, כאשר דרגת אחוזי הנכות תיקבע בפרק זמן שבין חודש לחודשיים.

שר העבודה והרווחה חיים כץ אמר ״היום התהליך לקבלת קצבת נכות הוא עונש, מערך הוועדות הרפואיות סובל מאינפלציה ניהולית, אי ראייה כוללת וחוסר אחידות בין הסניפים בכל הנוגע לאופן הטיפול בבקשות האזרח, התהליך לא מדיד ולכן זמן התגובה לא סביר. אנחנו יוצאים למהלך לשיפור היעילות וחווית השירות במטרה להקל בסחבת הבירוקרטית במיצוי הזכויות של אזרחי ישראל״.

בשנתיים האחרונות הוקמו ארבעה סניפי יד מכוונת ברחבי הארץ, שתפקידם לייעץ לאזרח ולהכינו לוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, ללא כל עלות, ובנוסף הליך התביעה עבר דיגיטציה, כך שאת מרבית התביעות ניתן להגיש באופן מקוון. צעדים אלו הקלו משמעותית במימוש זכויות בנושא הנכות.