ראשית הפרשה בשנת 2012, עת תלו בעלי מסעדות בירושלים, בינהם בית הקפה 'קרוסלה', תעודת 'ברית נאמנות' בה פירטו את האופן בו מכינים במטבחם מזון, והצהירו כי יש אמון בין הלקוחות והבעלים על כך שנשמרת במקום כשרות – ללא תעודת הכשר של הרבנות. "אנו סומכים את ידנו על אמנה זו ורואים בה מהלך משמעותי בבניית קהילתיות ושותפות בין מגזרים שונים בירושלים", נכתב בתעודה שנתלתה בפתח המסעדות שהצטרפו ליוזמה. באוקטובר אותה השנה, נקנסו בעלי המסעדות בשל הטענה כי עברו על חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983, העוסק במתן תעודת הכשר לבית אוכל.

בעלי העסקים הגישו עתירה לבית המשפט, בבסיסה בקשה לבחינת סעיף 3(א) לאותו החוק. העותרים טענו כי הפרשנות הראויה לסעיף היא זו לפיה אינו חל על בית אוכל שאינו מחזיק בתעודת הכשר מטעם הרבנות המציג "מצג כשרותי" שאין בו כדי להטעות את הצרכן בדבר זהות הגורם שנתן את תעודת ההכשר, וכי תכליתו של החוק היא למנוע הטעיה של צרכני המזון בדבר כשרות המוצר, ואין תכליתו לייצר "תו תקן לכשרות", שעליו אחראית הרבנות הראשית.

אולם, בית המשפט לא קיבל טענה זו, החליט פה אחד לדחות את העתירה לדיון נוסף, וקבע כי "אסור לבית אוכל שאינו מחזיק בתעודת הכשר להציג כל מצג כשרותי, אולם מותר לו להציג מצג אמת בדבר הסטנדרטים עליהם הוא מקפיד ואופן הפיקוח על שמירתם, הכולל גם הבהרה מפורשת כי אין בידו תעודת הכשר."

בציבור החרדי בירכו על ההחלטה, אך גם הזהירו מפני "מדרון חלקלק", הראשל"צ הגר"י יוסף אמר: "אני קורא לחברי הכנסת להמשיך לחוקק את חוק הכשרות, באופן שלא תתאפשר הצגת מצג כשרותי שאינו נכון ושיכול לגרום להטעיית הצרכן. חברי הכנסת מתבקשים לדאוג לציבור שומרי הכשרות שהינם רוב אזרחי ישראל, ולמנוע מצב שבו כל בעל עסק יוכל להצהיר כי המקום כשר ללא פיקוח ראוי ועל ידי כך נגיע ל'בזאר כשרות'. אזרחי ישראל מעוניינים בכשרות ואינם נדרשים לפלפולים המשפטיים אליהם הגיעו שופטי בית המשפט היום".

מהרבנות הראשית נמסר כי: "בית המשפט קבע היום כי בית העסק לא יוכל לכתוב את המילה כשר וכן כל מצג כשרותי אחר, אך יוכל לכתוב את הסטנדרטים ההלכתיים שעל פיהם הוא פועל. באמצעות פסיקה זו פוגע בית המשפט בצרכן אשר מעוניין לצרוך כשרות ואינו בקיא בכלל הסטנדרטים ההלכתיים. זהו יום שחור עבור כלל צרכני הכשרות במדינת ישראל. מחובתנו להתריע כי במתן האפשרות לבית העסק להציג את עצמו כשומר על כללי הכשרות מבלי פיקוח ראוי וגוף רגולטורי מוסמך, נפתח פתח להונאות כשרותיות קשות ומורכבות ששום גוף לא יאכוף, אין מי שיערוב לצרכן המזון ש "מצג האמת" מתנהל על פי ההלכה הסדורה והמסורת היהודית."

את תגובת בעלי 'קרוסלה' לא ניתן היה להשיג עד לפרסום הכתבה.