דבר ראשון

בדואים בנגב

07:52
13.02.2017
16:50
12.02.2017