עשרות עובדי תאגיד השידור הציבורי 'כאן' פרצו היום (ראשון) לישיבת מועצת התאגיד בהשתתפות המנכ"ל הזמני, אלדד קובלנץ. העובדים נשאו שלטים ובהם נכתב בין היתר: "זאת לא טעות, זו מדיניות", "איפה הכבוד לעובדים", "חברי מועצה – תפרקו את הפצצה", "זה הזמן להתנצל העובדים הם לא אקסל" ועוד.

לדברי ארגון העיתונאים, חברי המועצה הזמינו את העובדים להיכנס ולדבר, שמעו מהם על הפגיעה הקשה שחוו בעקבות פרסום הרשימות, על הפגיעה המתמשכת בזכויות ובכבוד העובדים ועל הקשיים במשא ומתן הנוכחי. העובדים דרשו מחברי המועצה לתקן את הליקויים מיידית.

מוקדם יותר, בעקבות חשיפת עיתון 'הארץ' בדבר הרשימות המשפילות שניהלו קברניטי תאגיד השידור הציבורי 'כאן' בתהליך הסינון והקליטה של עובדי רשות השידור המפוטרים לשורותיו, הגישו ארגון העיתונאים וועד עובדי תאגיד 'כאן' בקשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב כי יחייב את התאגיד במסירת המסמך המלא לידיהם על מנת שעובדים או מועמדים לעבודה בתאגיד שנדחו בעבר יוכלו לעשות בו שימוש בתביעות אישיות כנגד התאגיד בדרישה לפיצויים.

לצד זאת דורש הארגון כי תאגיד השידור הציבורי ישלם פיצויים בגין פגיעה בזכות העובדים להתארגנות לאור האמירות הקשות שנחשפו ברשימות כנגד נושאי תפקידים בוועדי רשות השידור, ופיצויים בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

עוד דורש האיגוד את חשיפת זהות עורכי המסמך, היקף השימוש שנעשה בו ונושאי המשרה בעבר ובהווה שהיו חשופים אליו, לצד סעדים הצהרתיים על פיהם יקבע בית הדין כי התאגיד פגע בחופש העיתונות והפר את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק הסכמים קיבוציים, וחוק השידור הציבורי.

"במאי 2018 נודע למבקשים כי במסדרונות התאגיד מסתובבת רשימה המאורגנת בצורת קובץ אקסל הכוללת כינויי גנאי ותיאורים שונים ומשונים ביחס למועמדים לעבודה בתאגיד, אשר חלקם לא נקלטו לעבודה בתאגיד וחלקם כן" נכתב בבקשה שהוגשה על ידי היועצים המשפטיים של ארגון העיתונאים, עו"ד אמיר בשה וד"ר מורן סבוראי ממשרד בשה-סבוראי-זבידה. "למיטב הידיעה, רשימה זו הסתובבה בתאגיד חודשים ארוכים, והשפיעה על הליך גיוסם וקליטתם של עובדים לתאגיד, לפחות בחלק מהתקופות הרלוונטיות. בנסיבות העניין, פנו ב"כ ארגון העיתונאים לתאגיד מספר פעמים, בבקשה לקבל התייחסות והבהרה לגבי המסמך המשמיץ הנ"ל, ואולם נענו בצורה לקונית ומתחמקת. במקום שהנהלת התאגיד ומועצת התאגיד ייקחו אחריות מלאה על אירוע חריג ופוגעני זה ויוקיעו בצורה ברורה את הנגע מקרבם – הם בחרו בדרך חלקלקה של התחמקות מקבלת אחריות".

עוד צוין בבקשה כי "אין ולא יכול להיות חולק כי המידע האצור בתחקיר מלמד על הליכי גיוס וקליטה אסורים, פוגעניים ביותר, המפרים את חובת המכרזים הקבועה בחוק השידור הציבורי כמו גם את החובה של כל מעסיק באשר הוא, מקל וחומר מעסיק ציבורי, לשוויון בין עובדים ובין מועמדים לעבודה ולניהול הליך תקין וראוי של הליכי קליטה לעבודה. חשוב לציין, גם מי שנקלט לתאגיד חרף חוות הדעת הפוגעניות הנ"ל ללא ספק לא קודם לראש הרשימה בשלבי הגיוס הראשוניים, אלא לאחר מכן, ובכך נפגע כוח המיקוח שלו כמועמד לעבודה וכתוצאה מכך סביר להניח כי שכרו ומעמדו נפגעו. ובכל מקרה – המדובר במסמך משמיץ ואסור, הפוגע בשם הטוב של מועמדים רבים לעבודה, בפרטיותם, בכבודם, ללא כל הצדקה ובכל מקרה ללא שיכלו להתגונן מפני הטענות הקשות וחצי התרעלה שהופנו נגדם".

עשרות עובדי התאגיד פרצו לישיבת מועצת תאגיד השידור הציבורי 'כאן'. צילום: ארגון העיתונאים

על פי חשיפת עיתון 'הארץ', תוייגו עובדים שהיו מזוהים עם ועדי עובדים ברשות והדבר נזקף לרעתם, וזאת בניגוד לחובה שלא להפלות עובדים על בסיס פעילותם הארגונית המעוגנת בחוק ההסכמים הקיבוציים. כך למשל תואר העיתונאי אופיר דניאל כ"קצת איש ועדים שאי אפשר לסמוך עליו שימלא הוראות ולא יסבך אותך". עובדת אחרת תוארה כך: "אשה חכמה שלדעתי מכל אנשי הוועדים יהיה קל לתת לה תפקיד לא משמעותי, ולגרום לה לא לעורר יותר מדי בלגן".

עובדים נוספים סומנו כ'צייתנים' או 'בלתי צייתנים', והדבר שימש כשיקול בסוגיית קליטתם לתאגיד החדש, בניגוד לעקרונות חופש העיתונות. כך למשל תוארה עורכת מבט, יעל קאשני, כ"מבריקה, מזרחית, חדת לשון, ידענית – אבל גם עליה אי אפשר לסמוך שתציית", ואילו על סגן מנהל חטיבת החדשות ברשות השידור אלון מזר נאמר כי הוא "יודע לקבל פקודות פוליטיות בלי לנג'ס".

על פי כתב הבקשה' הרשימות והכתוב בהן מהוות פגיעה בשמם הטוב של עובדים רבים. זאת לצד התנהלות התאגיד המתוארת בכתבת הארץ ובכללה 'תפירת מכרזים', מנוגדת לחוק השוויון בעבודה, ולחובת המכרזים אשר עוגנה בחוק השידור הציבורי.

בית המשפט התבקש גם להורות לתאגיד להימנע מכל שימוש נוסף במסמך, ולקבוע דיון דחוף במעמד הצדדים. בתוך כך פנה ארגון העיתונאים גם לעובדי התאגיד החשים עצמם נפגעים, והזמין אותם להיעזר בעורכי דינו לשם שקילת צעדיהם בעקבות חשיפת הרשימות.

תגובת תאגיד השידור הציבורי 'כאן':

מועצת תאגיד השידור הישראלי קשובה להערות ולביקורת, הן מן הציבור והן מגופים תקשורתיים. בעקבות הכתבה שפורסמה בסוף השבוע, המועצה קיימה ישיבה מיוחדת שבסיכומה אנו מבקשים להבהיר: המועצה רואה בחומרה רבה את עצם קיומן של רשימות, כפי שפורסם ומצטערת על הכאב הבלתי מוצדק שנגרם למופיעים בהן. חברי המועצה מגנים כל קיטלוג או ביטוי לא הולם כנגד כל אדם בכלל ונגד עובדים בפרט.

למועצה ברור, שבתהליך ההקמה המורכב, שנעשה בתנאים כמעט בלתי אפשריים, נעשו גם טעויות, חלקן אף משמעותיות, בין היתר בתחום החשוב והמרכזי של ניהול משאבי האנוש. יחד עם זאת, המועצה דוחה בתוקף כל טענה בדבר החלשת שומרי הסף. טענות אלו חסרות בסיס ומשוללות כל יסוד.

מועצת התאגיד תיכנס לעובי הקורה על מנת לבחון את כלל הדברים המופיעים בכתבה וזאת כדי להפיק לקחים ומסקנות להמשך עבודת התאגיד. המועצה קיבלה את הצעת יו״ר המועצה להקים ועדה בת 3 חברים שתבחן את הדברים ותגיש את מסקנותיה למועצה בהקדם. עם זאת, חשוב שיאמר בברור, כי גם בעיצומה של סערת ביקורת, יש לראות את התמונה במלואה. בצד המשגים והמהמורות – שאין, כאמור, להתעלם מהם – חתומים ההנהלה בראשות המנכ״ל ועובדי ״כאן״ על הישגים רבים ומגוונים שהושגו בתנאי אי ודאות: מניסוח ויישום תכנית עבודה, דרך קביעת נורמות למקצוענות ולמצוינות, הטמעת קוד אתי עדכני, הקמת מערכת חדשות הישגית ועד לאיכויות המשובחות הניכרות בשידורי הטלוויזיה, הרדיו והדיגיטל.

המועצה תמשיך להוביל ולהנחות את מדיניות השידור הציבורי של "כאן", מבלי להתעלם מן הצורך לבקר את הטעון ביקורת, לתקן את הטעון תיקון – ובה בשעה לתמוך ולקדם עשייה מוצלחת ואיכותית, תוך חיזוק רוחו של צוות העובדים המסור של התאגיד שהוא לב העשייה של השידור הציבורי.