במכתב ששלח אתמול (שישי) חי גאליס, מנכ"ל 'ביג מרכזי קניות', ליועץ המשפטי לממשלה וליועצת המשפטית של משטרת ישראל, הוא הכריז כי בכוונתו לפתוח את החנויות במרכזי 'ביג', לאור העובדה שבניגוד לפרסומים פתיחתן מותרת על פי תיקון התקנות ייכנס לתוקף מחר (ראשון).

התיקון לתקנות הסמכויות המיוחדות שאושר השבוע, מתיר, על פי המכתב, את פתיחתן של "חנויות רחוב", למעט "חנות הפועלת בקניון מקורה, בקניון שאינו מקורה הכולל 20 חנויות או בתי עסק לפחות, בשוק קמעונאי או ביריד".

גאליס מביא במכתבו את הגדרת "קניון" בתוספת לצו רישוי עסקים: "מרכז קניות במבנה מקורה וסדור מכל צדדיו", וטוען כי מרכזי "ביג" אינם עונים להגדרה זו, וכן אינם מוגדרים שוק קמעונאי או יריד, ועל כן הם מותרים בפתיחה כיתר חנויות הרחוב.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במכתב מודגש כי החנויות שייפתחו במרכזי ביג "יקפידו על כל כללי 'התו הסגול' ואף מעבר לכך".