בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קבע כי מניעת קידום של שלושה עובדי נמל אשדוד, בשל יחסי קרבת משפחה עם עובדים אחרים, אינה מידתית. מדובר בעובדים ותיקים, אשר זכו בשנת 2007 במכרז ומשמשים כמדריכים תפעוליים בנמל, והיו מועמדים לקורס מנהלי עבודה. בית הדין הורה להנהלת הנמל לפעול על מנת לאפשר לעובדים להשתתף בקורס.

בספטמבר האחרון קיבלו שלושת העובדים מכתב קצר מהנהלת הנמל בזו הלשון: "הננו להודיעך כי מבדיקה שערכנו עולה כי בחברה מועסקים קרובי משפחתך בתפקידים שונים באופן שאינו מאפשר את העסקתך כמנהל עבודה בסקטור התפעול, לאור הוראות תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר עסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005. לנוכח זאת, ההשתתפות בקורס מנהלי עבודה אינה מתאפשרת."

בית המשפט המחוזי בבאר שבע (צילום ארכיון: אפרת טובול / פיקיויקי).

בית המשפט המחוזי בבאר שבע (צילום ארכיון: אפרת טובול / פיקיויקי).

אולם השופט יוחנן כהן כתב בפסק דינו כי ניתן למנוע ניגוד עניינים גם בדרכים חלופיות הפוגעות פחות בעובדים. "אין חולק על הצורך להימנע ממצב של ניגוד עניינים, בין מראש ובין תוך כדי ביצוע התפקיד. השאלה המדוייקת היא אפוא מהו הפתרון המתאים בכל מקרה." לדבריו הדרך הפשוטה של מניעת קידומם היא לכאורה, קיצונית ובלתי מידתית, ויש למצוא הסדר מנהלי פנימי אשר ימנע ניגודי עניינים או יחסי כפיפות בין העובדים לקרובי משפחתם. פתרונות אפשריים הינם העברת תחומי סמכות ואחריות לבעלי תפקיד אחר או חיוב שיתוף בעל תפקיד נוסף בהחלטות בהן עשוי להיות ניגוד עניינים, החתמה על הסדר ניגוד עניינים וכן שיבוץ סדרי העבודה באמצעות מחשב המונע שיבוצם של עובדים קרובי משפחה באותה המשמרת, כמקובל בנמל. "מניעת האפשרות מהמבקשים להשתתף בקורס מנהלי עבודה פוגעת בזכותם החוקתית הבסיסית לחופש העיסוק ותפגע באופק הקידום לו הם ממתינים שנים רבות" כתב.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

כמו כן כתב השופט כהן כי "אנו סבורים כי נפלו פגים בהליך קבלת ההחלטה בדבר ביטול השתתפותם של המבקשים בקורס מנהלי עבודה; ההחלטה אינה מנומקת; אינה מאוזנת ואינה מפרטת שהחברה שקלה פתרונות אחרים ופוגעניים פחות… המשיבה הפעילה את הפררוגטיבה הניהולית שלה שלא כדין וההחלטה שלא לאפשר למבקשים להשתתף בקורס מנ"ע אינה יכולה לחסות תחת נימוק זה".

את אחד העובדים בהליך ייצגו עורכי הדין מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה, וההסתדרות יוצגה כצד בהליך על ידי עו"ד אלעד מורג. השופט כהן הביע תקווה כי בעקבות הפסיקה יושג הסדר אשר יביא לסיום הסכסוך.