דבר העובדים בארץ ישראל

דבר העובדים בארץ ישראליום רביעי, 4 בספטמבר 2019

×