דבר העובדים בארץ ישראל

בית החולים זיו בצפת

07:34
16.12.2016