דבר העובדים בארץ ישראל

בצלצאל סמוטריץ'

08:32
08.10.2019