דבר העובדים בארץ ישראל

האינתיפאדה השנייה

07:09
14.04.2017