דבר העובדים בארץ ישראל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל