דבר ראשון

העלאת קצבאות הנכות לגובה שכר מינימום

05:45
24.10.2018