דבר ראשון

העלאת שכר המינימום השעתי בארה"ב

17:19
11.07.2019