דבר העובדים בארץ ישראל

הפיגוע באיסטנבול

12:53
02.01.2017