דבר העובדים בארץ ישראל

השכר הממוצע במשק

07:43
10.05.2019