דבר העובדים בארץ ישראל

ועד עובדי משרד הכלכלה והתעשייה

11:20
30.05.2019