דבר העובדים בארץ ישראל

חשמול הרכבת

16:00
19.10.2020