דבר העובדים בארץ ישראל

יום הזיכרון לנספי עליית יהודי אתיופיה

01:10
22.05.2020