דבר העובדים בארץ ישראל

יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ז