דבר העובדים בארץ ישראל

יחס החוב תוצר

06:04
04.10.2017
08:23
04.09.2017