דבר העובדים בארץ ישראל

כבדי השמיעה ודוברי שפת הסימנים

15:05
30.09.2016