דבר העובדים בארץ ישראל

מזכ"ל האו"ם

15:33
30.01.2018