דבר העובדים בארץ ישראל

מחנה ההשמדה סוביבור

12:43
15.01.2017