דבר העובדים בארץ ישראל

מיכל סלה ז"ל

17:40
06.10.2019