דבר העובדים בארץ ישראל

עובדים בחזית

08:18
08.10.2019