דבר העובדים בארץ ישראל

שריפה בנוף הגליל

11:12
16.10.2020