דבר ראשון
"אחינו הדרוזים?" | למה הפוליטיקאים נזכרים בהם רק כשצריך אותם בקלפי?