מחקר שבוצע על ידי הבנק המרכזי של מדינת ניו יורק ופורסם השבוע מראה כי השכר אותו מוכנים עובדים אמריקאים לקבל תמורת עבודתם נמצאת במגמת ירידה. על פי המחקר, העובדים באמריקה מוכנים לקבל שכר נמוך יותר תמורת עבודתם מאשר בתחילת שנת 2015.

המחקר מדד נתון הנקרא באנגלית Reservation Wage, אשר מציין את השכר הנמוך ביותר תמורתו יהיו מוכנים עובדים לקבל עבודה מסוימת. הבנק ערך סקר בקרב מספר גדול של עובדים ממגזרים ואוכלוסיות שונות, בעלי מגוון רחב של עבודות ורמות השכלה. העובדים נשאלו תמורת איזה שכר מינימלי היו מוכנים להמשיך לעבוד במשרתם הנוכחית, והבנק מייצר ערך משוכלל אשר מייצג את השכר הממוצע הנמוך ביותר אותו מוכנים עובדים אמריקאים לקבל.

כלכלה אמריקאית ( צילום: סוכנות AP ).

נתוני הבנק המרכזי של ניו יורק מצביעים על ירידה במדד זה מזה שנה וחצי וכי מגמה זו ניכרת בקרב כל המעמדות וחתכי האוכלוסייה. משמעות הדבר היא שהעובדים השכירים בארה"ב מוכנים לעבוד בתמורה למשכורות נמוכות יותר.

נתוני המחקר מפתיעים לכאורה ביחס לנתוני התעסוקה האמריקאים, אחוזי האבטלה בארה"ב נמצאים במגמת ירידה ועומדים כיום על 4.3% אבטלה בלבד. על פי התיאוריה הכלכלית אבטלה נמוכה אמורה לייצר לעובדים מנופים להעלאת שכר, זאת מכיוון שבמצב של אבטלה נמוכה גוברת התחרות על מקומות העבודה וכוח המיקוח של העובדים גדל.

עם זאת, שכר העובדים לא עולה כמעט. בשנה שחלפה, מחודש יולי האחרון, עלה שכר העובדים האמריקאיים ב-2.5% בלבד. זוהי עלייה מזערית, ומאז המשבר הכלכלי בשנת 2008 נמצא שכר העובדים במגמת העלייה המתונה ביותר מאז סיום מלחמת העולם השנייה.

מעט אבטלה ושכר נמוך – איך זה קורה?

סיבה אחת לחוסר התאמה זה בין רמת התעסוקה לשכר ניתן למצוא בנתוני התעסוקה של משרד העבודה האמריקאי. משרד העבודה האמריקאי מפרסם באופן חודשי סיכום של נתוני התעסוקה במשק. בין הנתונים אפשר למצוא טבלה שמתארת את השינוי בגודל כוח העבודה על פי סוגי העבודות. לפי נתוני חודש יולי, רובו המוחלט של הגידול במשרות התרחש בעבודות בעלות שכר נמוך. כך, מתוך כלל המגזר הפרטי גדל מגזר השירותים באופן משמעותי לעומת אחרים. גידול ניכר חל גם במספר האמריקאים העובדים ב'משרות שירותים זמניות', ואירוח.

משרות מסוג זה מאופיינות בשכר נמוך ובמקרים רבים מוצעות בשכר מינימום. ניתן לראות שהגידול המשמעותי במקומות העבודה התרחש בחודש האחרון דווקא בעבודות בעלות שכר נמוך, ובדרך כלל ללא איגוד עובדים. הגידול במספר מקומות העבודה הבלתי מאוגדים עשוי להיות סיבה משמעותית לאי עליית שכרם של העובדים. נראה כי המעסיקים אינם ששים להעלות שכר, וכי במקומות עבודה בהם העובדים אינם יכולים ללחוץ על מעסיקיהם ולקבל תוספות שכר, הביקוש הגבוה לעובדים משפיע מעט מאוד.

הממשלה האמריקאית צריכה לקחת על עצמה את תפקידם של איגודי העובדים ולהעלות את שכר המינימום

בימים אלו מתרחב המאבק להעלאת שכר המינימום האמריקאי, הקורא להעלות את חוק שכר המינימום המחייב בכל מדינות ארה"ב מ-7.25$ ל-15$. על פי דו"ח שפורסם השנה ע"י ה-Economic Policy Institution, מכון מחקר אמריקאי, שכר המינימום הנוכחי איננו מספיק לקיומה של משפחה ממוצעת.

על פי הדו"ח, העלאת שכר המינימום עשויה לתת למשק האמריקאי את הדחיפה לה הוא זקוק כדי להגביר את קצב הצמיחה הנמוך. העלאת שכר המינימום תשפיע, לטענת הדו"ח, על שכרם של כ-41.5 מיליון עובדים בארה"ב עד לשנת 2024. העלאת שכר המינימום דוחפת את שכר כלל העובדים בעלי השכר הנמוך, כך על פי הדו"ח. צעד זה יעלה את שכרם של 22.5 מיליון אמריקאים עד 2024, בעקבות השפעה ישירה של החוק. 19 מיליון עובדים נוספים ייהנו מהעלאה בשכרם בעקבות התחרות.

הדו"ח קורא לממשלת ארה"ב לקחת על עצמה את תפקידם של איגודי העובדים בעידוד הצמיחה הנמוכה. היות ולעובדים בארה"ב אין את האמצעים להביא להעלאות שכר בעצמם קורא הדו"ח לממשלה האמריקאית להתערב ולחייב את המשק בהעלאות שכר. דבר זה צפוי להגביר את הצריכה במידה משמעותית, היות וכל דולר תוספת לשכר העובדים הללו ינותב לצריכה ולהגברת הצמיחה והאינפלציה, אשר נמצאים ברמה נמוכה מדי לטעמם של כלכלנים אמריקאים רבים.

בישראל היתה זו ההסתדרות שהביאה לעליית שכר המינימום במסגרת הסכם אליו הגיעה עם המעסיקים ומשרד האוצר. ב-2014 עוד עמד השכר החודשי על 4,300 ש״ח וב-2017 עלה ל-5,000 ש״ח בחודש. בסוף 2017 יעלה שכר המינימום ל-5,300 ש״ח, עלייה של 23% בשלוש שנים.