דבר ראשון

דבר ראשון על הבוקר יום רביעי, 20 בספטמבר 2017

המהדורה הבאה ביום חמישי ב-8:00
ראש השנה - התשע"ח