דבר ראשון

דבר ראשון על הבוקר יום רביעי, 18 בינואר 2017

המהדורה הבאה ביום חמישי ב-8:00