הבוקר (שישי) הפגינו מאות מבני משפחות השוטרים, הסוהרים וגמלאי המשטרה והשב"ס מול בתיהם של שר האוצר משה כחלון, מנכ"ל המשרד שי באב"ד, היועץ המשפטי למשרד אסי מסינג והרפרנט לענייני מערכת הביטחון קובי בר נתן. זאת במחאה על כך שהמשרד מסרב ליישם את פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה הקובע כי על המדינה להשוות תנאי שכרם של השוטרים והסוהרים לאלו של חיילי הקבע, וכוונת המשרד לערער לבג"צ.

בלב המחלוקת עומדת תוספת שכר המכונה 'תוספת אי ביטחון תעסוקתי', שניתנה לחיילי הקבע החל משנת 2007, ולא ניתנה לשוטרים ולסוהרים כמתחייב מהחלטת הממשלה משנת 1979 המכונה 'החלטה ש/33' שקבעה כי יש להשוות את תנאי שכרם לאלו של חיילי הקבע. החלטה זו נתקבלה כגורם מאזן, לאחר שבאותה שנה נחקק חוק שהגביל את זכות ההתאגדות של שוטרים וסוהרים בישראל – זאת בניגוד לנהוג ברוב המדינות המערביות.
במכתב ששלח השבוע רב ניצב בדימוס משה קראדי לשר לבטחון פנים גלעד ארדן בשם חברי 'מועדון רבי ניצבים וניצבים בגמלאות' הביע את הערכתו לפעולת השר להסרתה של הצעת מחליטים שיזם האוצר וביקש להעלות ביום ראשון האחרון, שמטרתה הייתה ביטול הצמדת שכר השוטרים והסוהרים לשכר חיילי הקבע.

הפגנות פורום משפחות השוטרים והגמלאים מול בתיהם של כחלון, שי באב"ד ומסינג (צילום: דוברות פורום משפחות השוטרים)

"לאחרונה פנה משרד האוצר למשרד לביטחון פנים בבקשה להרהר מחדש על החלטת הממשלה ש/33" כתב קראדי, "אפשר להרהר וגם לערער, רק לזכור בין ערעור להרהור שהחלטת הממשלה ש/33 היתה הסכר שמנע הקמת איגוד מקצועי בתוך המשטרה ואידך זיל גמור… כיום איננו נמנים על מקבלי ההחלטות ולמרות שאיננו בעלי סמכות אנחנו חשים מחוייבות ערכית ומוסרית לעמוד לצידם של אלפי השוטרים ומפקדיהם, הגמלאים ובני משפחותיהם שהובלנו ברבות השנים במשימות קשות של שמירה על בטחון המדינה, הסדר הציבורי וביצור שילטון החוק".

גם סגנית יו"ר הכנסת ח"כ נאוה בוקר, אלמנתו של תת-ניצב ליאור בוקר מפקד משטרת חדרה אשר נספה בעת ניסיון הצלה של צוערים מאוטובוס בוער בשריפה בכרמל, הביעה תמיכה במחאת משפחות וגמלאי השוטרים והסוהרים ופנתה במכתב לראש הממשלה, ובוא הבהירה כי הסיבה העיקרית לאי מתן התוספת עד כה ולנסיונות שנכשלו פעם אחר פעם להציג בפני בית הדין לעבודה את התוספת כתוספת ייחודית לצה"ל נבעו מהעלות התקציבית של החלת התוספת על השוטרים והסוהרים.

הפגנות פורום משפחות השוטרים והגמלאים מול בתיהם של כחלון, שי באב"ד ומסינג (צילום: דוברות פורום משפחות השוטרים)

ב-2009 נכתבה בהסתדרות חוות דעת, לבקשת היו"ר דאז עופר עיני, הקובעת כי מאז שנת 1979 עת נחקק החוק המגביל את זכות ההתאגדות של השוטרים, חלו שינויים מרחיקי לכת בפסיקה בישראל, המחזקים את מעמד זכות ההתאגדות כפועל יוצא של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לפיכך נכתב בחוות הדעת כי יש מקום לבחינה מחודשת של החוקתיות של הגבלת זכות זו. במרבית מדינות העולם המערבי קיימים איגודי שוטרים, שלחלקם אף עומדת זכות השביתה, או הזכות לצעדים ארגוניים מוגבלים.

הפגנות פורום משפחות השוטרים והגמלאים מול בתיהם של כחלון, שי באב"ד ומסינג (צילום: דוברות פורום משפחות השוטרים)

מהאוצר נמסר בתגובה כי המשרד "רואה בחופש הביטוי אחד מעקרונות היסוד ואושיות הדמוקרטיה. אנו רואים חשיבות רבה בזכות ההפגנה וברצון המפגינים להביע את עמדתם באופן דמוקרטי, הולם וראוי. בימים אלו דנה ועדה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה בנושא".