דבר העובדים בארץ ישראל

ג'עפר פרח

ג'עפר פרח

מנהל מרכז מוסאוא, לזכויות האזרחים הערבים בישראל

16:49
07.06.2017