דבר העובדים בארץ ישראל

ד"ר רודיקה רדיאן-גורדון,

ד"ר רודיקה רדיאן-גורדון,

שגרירת ישראל בספרד

17:35
05.04.2020