תופעת ההתאגדות במגזר החרדי תופסת תאוצה, אך לא בלי מכשולים. יו"ר ועד העובדות ברשת מאורות המעיין, המפעילה גני ילדים חרדיים באשדוד, פוטרה – וכעת מסרבת הרשת להשיבה לעבודתה על אף פסיקה של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.

עובדות הרשת החלו במהלך התאגדות, במסגרת האגף החרדי בהסתדרות, במהלך חודש יוני 2016.  כבר בתחילת חודש יולי, זומנה ש', יו"ר ועד הפעולה וגננת מוערכת המועסקת ברשת תשע שנים, לשימוע לפני פיטורים. מספר שבועות אחרי השימוע, קיבלה מכתב פיטורין. העילה לפיטוריה, לדברי הנהלת הרשת, הייתה כי ש' חסרה את ההסמכה מתאימה לביצוע תפקידה – זאת על אף שבמהלך כל שנות עבודתה לא נדרשה  ולו פעם אחת להציג תעודת הסמכה, ואף נתקבלה לעבודתה על אף שהודיעה מפורשות שאין בידיה תעודת הסמכה. לטענת ההנהלה ההוראה לפטרה ניתנה על ידי המפקחת רותי אמסלם מהמחוז החרדי במשרד החינוך.

ש' פנתה, בליווי האגף החרדי של ההסתדרות, לבית דין צדק בבני ברק. לאחר הליך גישור שלא צלח, ביקשו ש' והאגף היתר רבני לפנות למה שמכונה בעגה החרדית "ערכאות" – כלומר לבית הדין לעבודה בבאר שבע, שהוציא בסוף אוגוסט צו ארעי המורה להשיב את ש' לעבודתה. צו זה הוארך שוב באוקטובר, עד לבירור התיק העיקרי שעניינו טענת ההסתדרות לפגיעה בהתארגנות העובדים. על אף הארכת הצו הארעי, עד כה כה סירבה הנהלת מאורות המעיין לכבד אותו, וש' לא הוחזרה לעבודתה.

בית הדין דרש ממשרד החינוך שיביע את עמדתו בעניין המשך העסקתה של ש', הלומדת בימים אלה לימודי תעודה והסמכה כגננת במוסד הכשרת מורות חרדי. המשרד השיב כי ניתן לקבל לכך אישור מוועדת החריגים של המשרד.

כאשר ניסתה ש' להגיש בקשה לוועדה, נמסר לה שלא תוכל לפתוח תיק גננת בלי אישור של המפקחת רותי אמסלם, שלטענת הנהלת הרשת הורתה על פיטוריה. בשיחת טלפון עימה המפקחת שושנה וייס, בנוכחות ש', אמרה אמסלם כי לא ניתן לפתוח לש' תיק גננת,  כיוון שהיא לא מועסקת.

"ברור כי הוראתה של המפקחת גברת אמסלם הינה בניגוד מוחלט לפסיקת בית הדין ולצו השופט" נכתב במכתב שנשלח על ידי האגף החרדי בהסתדרות למשרד החינוך, "מהתנהגותה של המפקחת הגברת אמסלם עולה כי היא נותנת יד ותמיכה לחברה שמפירה ברגל גסה צו בית הדין ומסייעת להפרעה בהתארגנות העובדים… אנו רואים בזאת התעמרות ומלחמת התשה נגד עובדות מסורות שכל 'פשען' הוא הרצון להתארגן ולהגן על זכויותיהן, המגיעות להן על פי כל דין".

משרד החינוך מסר בתגובה כי "המשרד ביקש את המסמכים הרלוונטיים, לצורך בחינת הבקשה לפתיחת תיק עובד הוראה. המסמכים נתקבלו והבקשה בטיפול".

מה עם טובת המורה?

במאמר דעה שפורסם בשבוע שעבר באתר בחדרי חרדים, התגאה הרב בן ציון נורדמן בכך שבשעה שהמורות והגננות המאוגדות בהסתדרות המורים שבתו, במטרה לקבל רכיבי שכר שהולנו להן זה ארבעה חודשים – במגזר החרדי כמעט ולא הורגשה השביתה.

"למה? שאלו אותי ההורים. למה? שאלו אותי חברים. למה? שאלו אותי חברי אגף החינוך. למה? שאלו אותי התלמידים. עניתי לכולם תשובה זהה: טובת הילד היא העומדת לנגד עינינו. ואנחנו נעשה הכול כדי שלא לפגוע בו", כתב נורדמן.

אולם נראה שהסיבה לכך היא פשוטה יותר – טובתן של נשות החינוך נרמסת באופן תדיר במגזר החרדי, וזאת בין היתר כתוצאה ממיעוט החברות של נשות חינוך חרדיות בארגוני עובדים שיגנו על זכויותיהן – רק 32% מעובדות ועובדי החינוך החרדיות מאוגדות, זאת לעומת כ-70% באוכלוסיה היהודית הלא-חרדית.

שכרן של עובדות ועובדי החינוך החרדים נמוך מזה של מקביליהם שאינם חרדים. במגזר החרדי נפוצים מוסדות חינוך מופרטים שונים, המנוהלים על ידי חברות ועמותות פרטיות ואמורים להיות מפוקחים על ידי משרד החינוך. תנאי העובדות במוסדות אלו אמורים להיות שווים לאלו של עובדות החינוך בשירות המדינה אולם בפועל במקרים רבים מועסקות העובדות החרדיות בתנאי ניצול ובניגוד לחוקי העבודה.

האגף החרדי בהסתדרות מבקש לשנות תופעה זו, על ידי הקמת ועדי עובדים במוסדות החינוך החרדיים, שיפעלו על פי דין תורה והוראות רבנים. לצידו פועל גם מטה מאבק שהוקם בעצת רבנים על ידי בעליהן של גננות ונשות חינוך, ומקבל פניות אנונימיות באשר לפגיעה בזכויותיהן של עובדות חינוך וגננות.

לאחרונה אף פנתה קבוצת עובדות חינוך חרדיות לבית דין צדק גרליץ בבני ברק בשאלה האם מותר להן להתאגד לשיפור תנאי עבודתן – ונענתה כי כי "התאגדות מותרת, בתנאי שהתאגדות זו לא תביא לפעולות שאינן על פי ההלכה… בהתקיים כל התנאים… רואה בית הדין את רצון העובדים להתאגד על מנת למצות את המגיע להם – מוצדק וראוי".

תגובת רשת הגנים "מאורות המעיין":

"עניין חוקיות פיטוריה של הגב' ש' מעבודתה כגננת בגני מאורות המעיין ממתין בימים אלה להכרעתו של בית הדין לעבודה ומן הראוי להמתין להכרעה השיפוטית בעניין.

בשלב זה תבהיר החברה, כי הגב' ש' פוטרה מעבודתה כגננת לאחר שהתברר שאין לה תעודת הוראה המאפשרת לה על פי כללי משרד החינוך לשמש כגננת. נוסיף, רק לאחר פיטוריה פנתה הגב' משה להסתדרות ומונתה כחברת וועד במטרה לנסות ולמנוע את פיטוריה. לאור מחויבותה של החברה לחינוך מיטיבי לילדי הגנים המופעלים על ידי החברה ולאור הוראות הדין, החברה אינה יכולה להעסיק את הגב' משה כגננת ללא הסמכה. לא בכדי, השופט שדן בעניינה של הגב' ש' במעמד חקירתה הנגדית שאל את את השאלה הבאה בפרוטוקול הדיון: "שואלים אותך אם יש תעודת הוראה, ברור שאם אין לא יעסיקו אותך. למה את מופתעת שיפטרו אותך? אם אתה נהג ואין לך רישיון זה לא מתבקש שיורידו אותך מהכביש?". הדברים מדברים בעד עצמם וכל ניסיון לייחס לחברה התנהלות בלתי חוקית הינו מופרך".