קבוצת עובדים במוסדות חינוך עצמאיים חרדיים פנו לבית דין צדק בבני-ברק, בראשות הגאב"ד הרב ש.י. ניסים קרליץ בשאלה הלכתית: "מה הם התנאים שעל פיהם ובהתקיימם מותר לעובדים להתאגד בכדי לשמור על זכויותיהם, ובכדי לשפר את תנאי העסקתם?

תשובת בית הדין אשר פורסמה לפני כחודש, נחשפה על ידי רדיו קול חי. הרב יהודה סילמן, הרב שריאל רוזנברג והרב יעקב פרבשטיין החתומים על פסק הדין השיבו לשואלים כי "התאגדות מותרת בתנאי שהתאגדות זו לא תביא לפעולות שאינן על פי ההלכה". בהמשך קובעת תשובת הרבנים כי יש לפנות לערכאות משפטיות ולרשויות, רק לאחר קבלת היתר הלכתי לכך מבד"צ. כמו כן הדגיש פסק הדין כי כאשר מדובר במוסד חינוך עצמאי של המגזר החרדי, יש להקפיד שלא לפגוע בעצמאותו, וכן בתקצובו הממשלתי של המוסד, ובכלל זה גנים ורשתות חינוך.

כנס החטיבה החרדית בהסתדרות. ארכיון (צילום: דבר ראשון)

כנס החטיבה החרדית בהסתדרות. ארכיון (צילום: דבר ראשון)

"במקרה שהמעביד יפעל נגד ההתארגנות, ויאיים לפטר את המבקשים לייצג את העובדים, אם המעביד הוא ארגון ציבורי יתכן שיש מקום על פי דין לתביעה כנגד המעביד". גם במקרה זה מודגש כי יש לפנות תחילה לבד"צ. "בהתקיים כל התנאים האלו, רואה בית הדין את רצון העובדים להתאגד על מנת למצות את המגיע להם – מוצדק וראוי" נכתב.

עו"ד רפי מלאכי, יו"ר החטיבה החרדית בהסתדרות, התייחס לפסק הדין והסביר ל'דבר ראשון' גופים וארגונים רבים פנו אליו ושאלתם הראשונה היתה "'מה מבחינה הלכתית? מותר לנו או אסור לנו?' השבתי דבר פשוט – אני לא הרב, אני לא פוסק הלכות. לכו לרבנים שלכם. היו כאלה שביקשו שאופיע בפני הרבנים, ואני אכן הופעתי בפניהם. אמרתי לרבנים, אנחנו אנשים דתיים, ומאוד חשובה לנו פסיקת ההלכה. אמרתי לרבנים, שכשרות זה מדרבנן – ומה עם העסקת עובדים? ביומו תיתן שכרו, לא תלין שכר?". לדבריו גם הרמב"ם מתייחס לנושא העסקה פוגענית של עובדים, ומציג מקורות הקובעים כי מי שלא מתייחס כראוי, על פי הלכה, גם כן עובר על לאוים מדאורייתא".

לדבריו של מלאכי, הרבנים אומרים כי הנושא מורכב, ומבקשים על פי רוב שלפני הפניה לערכאות המדינה, יובאו השאלות בפני בד"צ. "כבר היו לנו מקרים שהגענו לבית הדין שפסק לנו כן ללכת לערכאות, והגענו לבתי הדין לעבודה", אמר. מלאכי מאמין כי מסגרת הדיון ההלכתי מקדמת צדק עבור העובדים: "יש ספרים שלמים על העסקה על פי הלכה, שמגנים על העובדים. הלוואי והיו נוהגים על פי ההלכה, מצב העובדים היה טוב מהרבה מכפי שהוא היום."

עוד לדבריו, המגזר החרדי עובר תהליך ביחס לצבא ולאקדמיה, וכעת הוא מקווה שגם היחס להסתדרות הולך ומשתנה. את ההישגים ניתן לראות בשטח, עם מגמות התארגנות של קבוצות עובדים שונות מהמגזר – רבנים, משגיחים, שוחטים ובלניות. בסוף מרץ אף התקיים כנס ראשון של החטיבה. "ההסתדרות היתה עד לא מכבר מוקצה בעיניי העובדים החרדים. היום הם רואים את החטיבה החרדית הדואגת לייחודיות בהעסקתם של עובדים חרדים". עוד ציין מלאכי מציין לטובה את יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על הקמתה של החטיבה, בראשה הוא עומד.