למרות פסיקת בית המשפט המחוזי, פייסבוק לא החזירה היום (ראשון) את הדף סטטוסים מצייצים אותו הסירה מהרשת לפני כשלוש שנים. לאחר שבקשתה לערעור בבית המשפט המחוזי נדחתה, הגישה פייסבוק ערעור לעליון. בכך לא קיימה למעשה פייסבוק את החלטת בית המשפט.

בתגובה, הגיש לן באמצעות עורך דינו גיא אופיר, בקשה לבזיון בית המשפט כנגד פייסבוק וכנגד עדי סופר תאני, מנכ"לית פייסבוק ישראל. לן מבקש מבית המשפט להתייחס לחברה ולסופר-תאני כמי שביזו את בית המשפט בכך שלא מילאו את הצו שהטיל עליהם בזמן, ולחייב אותם לציית להוראת בית המשפט מיום חמישי להחזיר לאוויר את העמוד, על ידי כך שיטיל עליהם קנס או מאסר.

ביום חמישי האחרון, הורה בית המשפט המחוזי בת"א על החזרת העמוד הפופולרי "סטטוסים מצייצים" בניהולו של אבי לן, לאוויר עד הערב, בשעה 18:00, וזאת לאחר שהעמוד הורד מהאוויר ללא כל התראה על ידי פייסבוק לפני כשלוש שנים בעקבות פעולה של מפעיל העמוד אבי לן בניגוד לתקנון פייסבוק.

לאחר קבלת פסק הדין, עורכי הדין המייצגים את החברה, ממשרד הרצוג פוקס נאמן, פנו לבית המשפט המחוזי בת"א, בבקשה לעכב את ביצוע פסק דין, עד להגשת ערעור לבית המשפט העליון. הערב, דחה השופט רחמים כהן בקשה זו, בהזכירו כי על פי התקנות המקובלות, הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה עליה מערערים. כהן הוסיף כי אין די בטענות כלליות בדבר נזק אפשרי שייגרם לפייסבוק כתוצאה מהשבת הדף לרשת. בנוגע לטענה לפי עם החזרת הדף התכנים הממומנים המפרים את כללי החברה יופיעו בו שוב – הבהיר כהן כי פסק הדין לא התיר פרסום תכנים כאלה, וכי על לן להסיר כל תכן המפר את כללי פייסבוק בשבועות הקרובים ולהצהיר על כך לבית המשפט.

לאחר קבלת דחייה זו מבית המשפט המחוזי, ובסמוך לשעה 18:00 בה נקבע כי על החברה להחזיר את העמוד לאוויר, הגישה פייסבוק לבית המשפט העליון בקשה להגשת ערר, ובקשה למתן צו לעיכוב פסק דין המורה על החזרת העמוד.

בקשת הערעור לעליון נומקה בכך שמשך הזמן שפסק בית המשפט המחוזי עד לביצוע ההחלטה להחזיר את העמוד היה קצר מלכתחילה, וכי לא ניתן מספיק זמן עבור חברה זרה לבצע את צו בית המשפט או להגיש ערר כראוי.  עוד נטען כי המחוזי התעלם מהנזק שייגרם לפייסבוק עם החזרת הדף לאוויר, לפי החברה – "טענות מבוססות לנזקים וודאיים" שייגרמו לה. בפנייה טענה החברה כי "מטרתו הבלעדית של העמוד סטטוסים מצייצים היא להפיק כספים בתמורה לפרסומים בדף, התנהלות הפוגעת בלב עסקיה של פייסבוק". עוד נכתב כי החזרת הדף תעודד את מנהלי העמוד להפר את כללי החברה פעם נוספת, ועלולה אף להוביל משתמשים אחרים לפעול שלא לפי כללי החברה.

עו"ד גיא אופיר, המייצג את מנהלי העמוד אבי לן ועדי בנטוב לן, הגיב על הדברים בעמוד הפייסבוק שלו, וכתב "אין דרך אחרת לתאר את זה: יש לנו פה תאגיד ענק עם אגו פגוע, שמנצל את מלוא המשאבים שלו, כדי להתיש את אבי לן, שניצח אותו בבהמ"ש".

פייסבוק, לאחר שנדחו הבוקר ע"י בהמ"ש המחוזי רצים בשעה זו אל בית המשפט העליון, למצוא שם שופט תורן שייתן להם עיכוב ביצוע על…

Posted by ‎עורך דין גיא אופיר Guy Ophir Lawyer‎ on Sunday, 17 December 2017

כזכור, פסק הדין הקובע להחזיר את העמוד לאוויר ניתן בהמשך לתביעה אזרחית אותה הגישו אבי ועדי לן נגד פייסבוק, בדרישה להורות על החזרת העמוד שהחברה הסירה לפעולה, וקבלת פיצויים בסך 250,000 ש"ח מהחברה.

טענותיו של לן בכתב התביעה היו על כך שפייסבוק סגרה את העמוד אותו ניהל, סטטוסים מצייצים, שהיה עמוד הפייסבוק הפופולרי בישראל, ללא כל התראה מראש, מבלי להסביר לו כיצד עבר על תקנון החברה, או לנהל מולו דיאלוג על פעילות העמוד.

הדף "סטטוסים מצייצים" הוקם על ידי לן בשנת 2010. כשהורד על ידי פייסבוק, היו לו 700,000 עוקבים, וצפיות של 3 מיליון משתמשים בשבוע. עם הזמן, החל לן לפרסם בעמוד בין היתר גם תכנים שיווקיים שעבור פרסומם קיבל תשלום. לאחר שכתבה בנושא התפרסמה, לן לא הכחיש את הדברים. יומיים לאחר פרסום הכתבה, פייסבוק סגרה את העמוד, מבלי לפנות קודם באופן ישיר למנהליו, ולהתריע כי עברו על תקנון החברה וכי העמוד בסכנת סגירה.

בפסק הדין מיום חמישי ביקר השופט כהן את אופן הפעולה החד צדדי של החברה, וכתב כי שימוש רחב בסעיף שמאפשר לפייסבוק לסגור דפים באופן חד צדדי וללא התראה, ימנע בירור אמיתי ומעמיק של הפרות החוזה לה היא טוענת, הדורשת תקשורת בין החברה לבין המשתמשים עוד לפני סגירת הדף.