מעשה שהיה כך היה: בחורה צעירה, מוכשרת, עם מוטיבציה גדולה להשתלב בשוק העבודה החלה לעבוד כקופאית באחת מהחברות הגדולות במשק בתחום האנרגיה.

טרם החלה לעבוד, עדכנה העובדת את המעסיקה בלקות השמיעה ממנה היא סובלת וכי היא נעזרת במכשיר שמיעה וקריאת שפתיים.

במשך מספר ימים הוכיחה עצמה העובדת, והראתה רצון רב ונכונות להצליח במקום העבודה. לאחר מספר ימי עבודה פנה אליה המנהל, בהודעת טקסט, וכך כתב:

"…חשבנו הרבה ובחנו אם את יכולה לעבוד איתנו והחלטנו שלא.

את בחורה מקסימה ובאמת יש לך רצון ונכונות לעבוד,

אבל יהיו סיטואציות שתצטרכי לפתור בעיות בטלפון כמו השבתת קופה וכאלה

ואז אנחנו בבעיה בגלל שאת לא שומעת…"

שיחת הווטצאפ בין המנהל לעובדת. צילום מסך

מקרה זה הגיע לפתחו של משרדנו לאחרונה***, ואנו רואים את התנהלות המעסיקה בחומרה רבה.

לא רק שהודעת הפיטורים נמסרה ב-SMS וללא עריכת שימוע, אשר מעבר לאי חוקיותה על פי חוק ופסיקה, חורגת מנורמות התנהגות ומוסר; חמור מכך, המעסיקה הפלתה את העובדת על רקע מוגבלותה, הדירה אותה ופגעה בשילובה בשוק העבודה.

המעסיקה פיטרה את העובדת על סמך תרחיש עתידי שעדיין לא קרה (תפעול תקלה בקופה), ומבלי לבחון את האפשרות לביצוע התאמות לשילובה של העובדת במקום העבודה.

סעיף 8 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים.

מהי "הפליה" על פי החוק? הן הפלייה במובנה הטבעי של המילה והן אי ביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות אשר יאפשרו את העסקתו.

יחד עם זאת, חשוב לציין: לעובדים אין זכות מוחלטת על פי החוק.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי לא יראו כהפליה פעולה או הימנעות מפעולה, המתחייבת מהדרישות המהותיות של התפקיד או של המשרה. בנוסף, קיימים מקרים בהם מוטל על המעסיק נטל כבד מדי לשילוב העובד עם המוגבלות, שאינו סביר בנסיבות העניין. לכן, על כל מקרה להיבדק לגופו; כמו בכל סוגיה משפטית, גם כאשר נדרשים לשאלת הפלייה על רק מוגבלות, על בית הדין לעבודה לקיים מערכת איזונים לצורך בדיקת סבירות החלטת המעסיק.

מקום בו נמצא כי התקיימה הפלייה אסורה על פי חוק, רשאי בית הדין לעבודה לפסוק לעובד פיצויים בשיעור שיראה לו בנסיבות העניין, בלא הוכחת נזק.

ואכן, בחינה של פסקי הדין הניתנים על ידי בתי הדין לעבודה, מראה כי כאשר מתקבלת טענת העובד להפליה, מגמת בתי הדין היא להרתיע ולהוקיע התנהגות מפלה של מעסיק כנגד עובד עם מוגבלות על ידי פסיקת פיצויים גבוהים לטובת העובד.

**

***עורכי הדין המטפלים במקרה זה: עורך דין אבי אברהם, עורכת דין שרה אדוני אברהם, עורך דין תומר דרזנר.