מליאת הכנסת אישרה לפנות בוקר (שלישי), בקריאה שנייה ושלישית, את התיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה הקובע ששר העבודה והרווחה יתחשב בשיקולי מסורת ישראל בעת מתן היתרים לעבודה בשבת. ההצעה, על רקע עבודות הרכבת שהתבצעו בשבתות והיה אחת מן הדרישות של יהדות התורה להישאר כחלק מן הקואליציה אחרי פרישת שר הבריאות ליצמן, עברה בתמיכת 50 חברי כנסת מול 38 מתנגדים. מדובר בהצעה ממשלתית ובהצעה פרטית של ח"כ משה גפני.

על פי הצעת החוק, שר העבודה, הרווחה השירותים החברתיים יתחשב בשיקולים הבאים במתן היתר להעסקת עובדים בשעות המנוחה השבועית: רווחת העובד, מסורת ישראל, חלופה שאינה מחייבת העסקה בשעות המנוחה השבועית, ההשפעה שיש במתן ההיתר על אופי המרחב הציבורי בו תתבצע העבודה וכן כל שיקול אחר שיש בו כדי להגשים את תכליות החוק.

בדברי ההסבר נכתב: "לאחרונה התברר, כי גופים ממשלתיים דוגמת רכבת ישראל והחברה הלאומית לדרכים, הפכו את יום השבת, ליום מועדף לביצוע עבודות תשתית בכבישי ישראל ובמסילות הרכבת. עבודות אלו המבוצעות בפרהסיה, פוגעות פגיעה קשה הן בצביונה היהודי של המדינה והן ברגשותיהם של מיליוני תושבים דתיים ומסורתיים במדינת ישראל. בנוסף לכך העבודות פוגעות גם בעובדים, בהם יהודים רבים שמסורת ישראל חשובה להם, אשר נאלצים להיפרד מבני משפחותיהם, וללכת לעבוד ביום המנוחה ולחלל את השבת, כאשר חלק מהעובדים משתייכים לשכבות החלשות בחברה ונאלצים לעבוד בשבת, מתוך חשש שאם יסרבו לעבוד בשבת, יאבדו את מקום עבודתם גם בשאר ימי השבוע".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ח"כ מרב בן ארי (כולנו), שהציגה את החוק בשם הקואליציה, אמרה כי מדובר ב"חוק נהדר". לדבריה, הוא "בסך הכל מאפשר התחשבות בשבת. לא מדובר כאן על חוק המרכולים אלא חוק שנותן אפשרות, וכל אדם שהמסורת היא חלק ממנו – למה לו להתנגד לחוק הזה?".

ח"כ יאיר לפיד (יש עתיד), אמר במהלך הדיון כי "אם רציתם לראות איך נראית סחטנות פוליטית – ככה בדיוק היא נראית. נציגי יהדות התורה ניצלו אתה החולשה של ראש הממשלה והכניסו את החוק. זה מסורת ישראל? הרמב"ם, ר' סעדיה גאון – זה מסורת ישראל. האם קרבתם או הרחקתם יהודי אחד ליהדותו באמצעות החוק הזה?"

ח"כ עליזה לביא (יש עתיד), הוסיפה כי "כמה צביעות אלוהים אדירים. העליתי הצעת חוק שגם אלו שאינם שומרי תורה ומצוות לא יחויבו לעבוד בשבת. הואשמתי שאני אפגע במפעלי היי-טייק כמו אינטל. על מי אתם רוצים לעבוד? לא לשם שמים אתם עובדים."

מנגד, אמרה ח"כ נורית קורן (ליכוד) כי "זה חוק סוציאלי וחוק משפחתי. אנחנו רוצים שהמשפחה תיפגש בשבת ותוכל ליהנות ביחד מהמשפחתיות. אנחנו יודעים שלא לכל דבר צריך חוק, אבל לפעמים צריך להגן על עצמנו. המשפחתיות היא הביחד של החברה הישראלית. זה מה שמאפיין אותנו כחברה. הבסיס הזה הוא חשוב ואמיתי".

בתוך כך פורסם הבוקר בישראל היום כי בקרוב יחל מסלול חקיקה שיאפשר לשר הבריאות לשעבר, שהתפטר לפני חודש על רק משבר העבודות בשבת, לחזור לתפקיד סגן שר במעמד שר.

לפי הפרסום הממשלה תקדם בהליך חקיקתי מזורז חוק בנושא שלמעשה יעקוף את פסיקת בג"ץ שאסרה מינוי סגן שר עם סמכויות של שר. בכך יוכל ליצמן לשוב לתפקידו, אך כפי שכבר התבטא בעבר הוא יעשה זאת רק לאחר שיעברו מספר חוקים בנושא השבת.