ארגון נשות השוטרים והסוהרים, יחד עם ארגון השוטרים הבינלאומי (איפ"א), קרנות סוהרים ואיגוד הגמלאים, הגישו בקשה מבית הדין למחוק את ערעור המדינה נגד ההחלטה להשוות את תנאי עבודתם לאלה של חיילי הקבע, כפי שקבע בית הדין האזורי לעבודה על בסיס החלטת ממשלה בנושא עוד משנת 1979.

"המדינה ממשיכה לנהוג בזלזול בהחלטות בית הדין, ונוהגת בעזות מצח בהגשת בקשות להארכת מועד לאחר שתם המועד להגשה, תוך שהיא מהתלת בבית דין נכבד זה ובמשיבים", נכתב בבקשה שהגישו לבית הדין הארצי לעבודה עו"ד ברוך אברהמי ועו"ד רחל רטוביץ. השניים מייצגים קבוצת גמלאי משטרה ושב"ס ומוסיפים כי "כל זאת נעשה על מנת לדחות את הקץ של ביצוע פסק הדין". לטענתם מדובר בסחבת מכוונת שמטרתה היחידה היא להימנע מתשלום על-פי זכויותיהם של השוטרים והסוהרים. "בנסיבות אלה, בהן המדינה ממשיכה לפגוע בזכויותיהם הכלכליות והחוקיות של השוטרים והסוהרים, ועתה בהליכים אלה גם בזכויותיהם הדיוניות – מתבקש כבוד בית הדין הנכבד לשים קץ לזלזול המדינה בבית הדין הנכבד הן בקיום החלטותיו והן במצגי השווא המוצגים לו. לצורך המשך הסחבת הננקטת על ידה".

הסיקור המלא

המדינה נדרשה להגיש סיכומיה עד ל-25 בדצמבר – אולם טרם עשתה זאת עד היום, על אף שהיא עצמה מגישת הערעור. במקום זאת הגישה בקשות הארכה למועד הגשת הערעור וזאת לצורך המשך פעולת הצוות הבין-משרדי שגיבש ראש הממשלה לפתרון הסוגיה, בראשות מנכ"ל משרדו אלי גרונר. העותרים התנגדו לבקשות אלו – ובית הדין טרם פרסם החלטותיו ביחס אליהן.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

העותרים אף ציינו כי ישיבת הצוות הבין-משרדי שכונסה שלשום אצל הממונה על השכר באוצר והיוותה את ה'עילה' לבקשת הארכה נוספת, נסתיימה בלא כל התקדמות "ובלא גילוי כל רצון טוב מצד המדינה, ולו לתחילת תשלום התוספת בשוטף ל[שוטרים וסוהרים] פעילים ולגמלאים". כמו כן הדגישו העותרים כי הם עצמם אינם צד, אינם מיוצגים בצוות הבין-משרדי ואינם מחויבים לקבל את מסקנותיו, וכן כי גם הממשלה אינה מחייבת בהם שכן לא מדובר בצוות שהוקם מכוח החלטת ממשלה.

בחודש יוני השנה קבע בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כי השוטרים והסוהרים זכאים לתוספת שניתנה בצה"ל מאז שנת 2006, המכונה תוספת 'אי ביטחון תעסוקתי' – זאת בשל החלטת ממשלה משנת 1979 (ש33) הקובעת כי שכרם של השוטרים והסוהרים יושווה לשכר חיילי הקבע, כמנגנון מאזן לאיסור החל עליהם להתאגד. ההערכות הן כי עלות תשלום התוספת רטרואקטיבית מגיעה לכשבעה מיליארד ש"ח.