מורות היל"ה, המאוגדות בארגון 'כח לעובדים', חתמו על הסכם קיבוצי שני לשיפור תנאי העסקתן. ההסכם נחתם בין מנכ"ל רשת החינוך עתיד, מנשה סמירה, מזכיר ארגון כוח לעובדים, עמי וטורי ונציגי וועד מורות הילה, זאת לאחר חודשים של מו"מ ומאבק שאף הוביל לשביתה של מרכזים חינוכיים. ההסכם אמור לשפר באופן משמעותי את תנאי העסקתן של כ-1,200 מורות תכנית היל"ה העובדות בכל רחבי הארץ. בינואר 2013 חתם ועד מורות היל"ה על הסכם קיבוצי ראשון מול חברת עתיד. ההסכם הבטיח משכורת חודשית למורות בהתאם למכסת שעות העבודה.

הפגנת מורי תוכנית היל״ה מול משרדי הממשלה בתל-אביב (צילום באדיבות ׳כח לעובדים׳)

תכנית היל"ה היא תכנית לנוער נושר ממשרד החינוך. מדי שנה לומדים בתכנית כ-8,000 בני נוער שנפלטו מן המערכת הרגילה, המוגדרים ברובם כנוער בסיכון.  "בזכותן מגיעים הילדים הללו לתעודה של 10, 12 שנות לימוד ואף בגרויות ובמקום שיהיו חוד החנית של מערכת החינוך, מתעקש המשרד להתכחש אליהן", אומר עמית רמון, מזכיר ועד המורות. "לוותק שלהן אין כל משמעות, הן אינן זכאיות לגמול השתלמות, אין להן אופק תעסוקתי או ביטחון תעסוקתי, עובדה המובילה לשחיקה ותחלופת מורות גבוהה".

צמצום ב"שעות האפקטיביות"

הבעיה המרכזית בתנאי ההעסקה של מורות היל"ה היא העסקת חלק ממורות התכנית במתכונת של 'שעות אפקטיביות', טוענים ב'כח לעובדים'. 'שעות אפקטיביות' הן תשלום בעבור שעות הוראה בפועל בלבד. בנוסף, לא זכו חלק מן המורות בתכנית לתשלום במהלך חופשות משרד החינוך (ארבעה חודשים בקירוב). במסגרת ההסכם החדש צומצם היקף המורות המועסקות בשעות אפקטיביות לכדי 25% בלבד – מורות המלמדות תשע שעות או פחות בשבוע, וכן תבוטל ההעסקה ה"משולבת" ('אפקטיבית' ו'משרתית'). לשאר המורות מובטחות משכורת חודשית, מבטיח ההסכם.

בעיה נוספת המטופלת בהסכם היא סוגיית תחילת וסיום שנת הלימודים. בניגוד למורי משרד החינוך, מורות היל"ה אינן מתחילות את השנה ב-1 בספטמבר, ולמעשה אינן יודעות מתי תפתח השנה. מורות רבות החלו גם בתשע"ח את השנה בנובמבר, וחלקן אף בדצמבר. בהסכם החדש נקבע כי מרבית המורות במתכונת 'משרתית' יקבלו הודעות על תחילת העסקתן לכל היותר עד ל- 31/7, ומורות במתכונת שעות 'אפקטיביות' יקבלו הודעות על תחילת העסקתן לכל המאוחר עד ה-5/10. בכדי להעמיק את הרצף התעסוקתי של העובדות, קיים בהסכם מנגנון לשמירה על היקפי העסקה במהלך השנה ובמעבר בין שנים. כך למשל אם תאלץ ההנהלה לנקוט בפיטורי צמצום, היא מחויבת בתשלום של שלושה חודשי עבודה מראש.

בנוסף להישג המרכזי של צמצום היקף המשרות ה'אפקטיביות', השיגו המורות תוספת של כ-7.5% לשכר, הכרה בגמול השתלמות לכלל המורות, תשלום על ישיבות צוות, החזר נסיעות להשתלמויות ותשלום מלא על ימי מחלה מהיום הראשון.

"ההסכם הנוכחי מתקן עיוותים של שנים בתנאי ההעסקה של המורות, עיוותים המלווים אותנו עוד מימי טרום ההסכם הראשון", אמרה טלילה איילון, מורה בתכנית ומראשות הוועד. "ההסכם מחזק את הביטחון התעסוקתי של המורות, הרצף התעסוקתי שלהן, ושם קץ לשנים של יציאה לחופשת הקיץ בחוסר ידיעה באשר לעתיד".

"ההסכם הקיבוצי בהיל"ה מסמן צעד נוסף של ציבור המורים אשר אינם מועסקים באופן ישיר על-ידי משרד החינוך בדרך לשיפור תנאיהם מול מורי משרד החינוך", אמר מרטין ויילר רכז ענף עובדי החינוך בכוח לעובדים. "אנחנו שמחים שמצאנו ברשת החינוך עתיד הכרה משותפת בחשיבות של שימור צוות ההוראה האיכותי, בעבודה עם נוער נושר".