המדינה הגדילה פי שלושה את מספר הדיינים והדיונים בבית הדין לעררים בירושלים – ועובדי הנציגות המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה, עורכי ועורכות הדין שמייצגים את המדינה בתיקים אלה, כורעים תחת הנטל. היום (חמישי) שבתו עובדי הנציגות שביתת אזהרה, לאחר שפניותיהם  למנכ"ל הרשות במטרה לקיים מו"מ ולתת מענה לפגיעה הקשה שנגרמת לעובדים כתוצאה מהמחסור בכוח האדם ועומס העבודה לא נענו.

על השביתה הצפויה הודיע יו"ר איגוד המשפטנים בהסתדרות, עו"ד יצחק (יִצִי) גורדון למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה פרופ' שלמה מור יוסף. "המשפטניות בנציגות המשפטית בבית הדין לעררים בירושלים, פועלות ללא לאות ובאחריות למען שמירה על האינטרס הציבורי וייצוג המדינה בסוגיות מורכבות בהן עוסקת רשות האוכלוסין וההגירה" מסר גורדון, "עומס העבודה הרב שמוטל עליהן מביא לקריסתו של המערך, לפגיעה חמורה בתנאי העובדות שנאלצות גם לעבוד מהבית בלילות ללא תמורה ולהשלכות קשות על השירות שניתן לציבור השוהים והאזרחים במדינה. כל הפניות להנהלת רשות האוכלוסין על מנת להסדיר את הנושא ולמנוע את הידרדרות המשבר, הושבו ריקם ולעובדים לא נותרה ברירה אחרת. לא ייתכן שהמדינה בזרועה האחת כאחראית על בתי הדין לעררים הגדילה פי שלושה את מספר הדיינים בבית הדין בירושלים ואת מספר הדיונים ובזרועה השנייה כאחראית על הנציגות המשפטית שמופיעה בפני בית הדין לא מגדילה בכלל את כוח האדם של המשפטניות שצריכות להופיע בדיונים ולהכין כתבי תשובה".

עוד הדגיש גורדון כי ככל שלא יינתן מענה דחוף למצוקת העובדים ותקודם הסדרה ראויה של הנושא במו"מ, תפעל ההסתדרות להרחיב ולהחריף את הצעדים הארגוניים. "אני קורא להנהלת רשות האוכלוסין, ובראשה למנכ"ל פרופ' שלמה מור יוסף, לנהוג במידת האחריות הנדרשת מגודל השעה, ולפעול להסדרה ראויה של הנושא במו"מ ענייני ורצוף עד שיימצא פתרון הולם".

בעקבות השביתה, המשפטניות מהנציגות המשפטית יעדרו מדיונים מתוכננים בבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, לא יינתן מענה לפרקליטות דבר שיפגע בהגשת כתבי בית דין למחוזי, לא יוגשו כתבי תשובה לעררים, לא יינתן מענה ללשכות האוכלוסין ושיבושים נוספים בפעילות השוטפת. כמו כן, פסקי דין יתקבלו בהיעדר עמדת המדינה. המשמעות היא כי לא תועלה התנגדות לצווי ביניים ולהארכות אשרה, דבר שעלול להכשיר שהייה בלתי חוקית ומתן אשרות לזרים, לרבות במקרים של מסורבים מטעמים ביטחוניים ופליליים. דיונים שיתבטלו מחר, צפויים להידחות בחודשים רבים.

בית הדין לעררים הוקם בשנת 2014 לפי חוק הכניסה לישראל ותפקידו לדון בהחלטות רשות האוכלוסין וההגירה בענייני כניסה לישראל, שהייה וישיבה בה. בין היתר נידון בבית הדין עניינם של מבקשי מקלט, מבקשי מעמד מכוח זוגיות, מבקשי מעמד מטעמים הומניטריים, עובדים זרים, מסתננים, ילדי זרים ועוד. המשפטניות בנציגות המשפטית של רשות האוכלוסין בבית הדין לעררים בירושלים, מציגות את עמדת המדינה בתיקים אלו ומייצגות את הרשות בפני בית הדין, לרבות ליטיגציה, כתיבת כתבי בית דין, ניהול משאים ומתנים, ייעוץ משפטי לגורמי מטה ולשכות האוכלוסין בהקשר למקרים שבטיפולם, מענה לפרקליטות בתיקים שהוגשו בהם ערעורים לבית המשפט המחוזי ועוד. עד לאחרונה עבדו בבית הדין שני שופטים בלבד – ולאחרונה הוגדלו התקנים לשישה – ומספר התיקים הנידונים בהתאם. אלא שמספר עורכות הדין המייצגות את עמדת רשות האוכלוסין וההגירה בתיקים – לא הוגדלה בהתאם ונותרה 11.