ההסתדרות והנהלת טבע הסכימו על מתווה סיום העסקה – הכולל פרישה מרצון – לעובדי המטה בפ"ת. לאחר מו"מ אינטנסיבי בין הצדדים שנמשך מספר שבועות, הגיעו היום (ה') ההסתדרות, ועד עובדי מטה טבע בפתח תקווה והנהלת החברה להסכם פרישה לעובדי המטה, אשר טומן בחובו אפשרות פרישה מכובדת ובתנאים משופרים. ב"תמורה" יזכו מאות עובדים המועסקים בחוזים אישיים באתרים שונים בחברה להיכנס להסכם הקיבוצי.

לפי ההסכמות, בשבועות הקרובים תינתן לכל עובדי המטה אפשרות לבקש לפרוש מרצון, ולקבל את תנאי הפרישה המיטיבים שהוסכמו עם ההנהלה. עובדים שיפרשו בתהליך הפרישה מרצון יהיו זכאים למענק פרישה מוגדל – באופן משמעותי מהמתחייב בחוק. טבע תאשר כל בקשה לפרישה וולונטארית בכפוף לשיקוליה העסקיים. לאחר השלמת התהליך הוולונטארי, וככל שיהיה בכך צורך, תחל ההנהלה הידברות עם נציגות העובדים על העובדים שיפוטרו בהליך מנדטורי.

ההסתדרות וההנהלה סיכמו כי כלל תנאי הפרישה יהיו מעבר לזכויות הפרישה של העובדים על פי הדין, ויעניקו לעובדים שיסיימו את עבודתם בחברה מענקים כספיים משמעותיים שמטרתם "לרכך" את היציאה לשוק העבודה ולתמוך פיננסית בעובדים בעת תהליכי חיפוש העבודה וההשמה ואף מעבר לכך. בנוסף, למסיימי העסקה יוענק ליווי הכולל ייעוץ, סדנאות והכשרות מקצועיות, מהמיטיבים ביותר בישראל. כמו כן, טבע תרכז ותחבר מעסיקים פוטנציאליים לכוח האדם האיכותי אשר יסיים את עבודתו בחברה. שירותי ההשמה הייחודיים יוענקו, במטרה להבטיח מעבר חלק ומהיר למקום עבודה חלופי עת תסתיים ההעסקה בטבע.  תנאי הפרישה המועדפים יעמדו בתוקפם עד סוף שנת 2019.

לצד זאת, הוסכם על הרחבת תחולת ההסכם הקיבוצי בחברה. במקביל להליך הפרישה תורחב תחולתו של ההסכם הקיבוצי בחברה כך שמאות עובדים נוספים שהועסקו עד כה בחוזים אישיים ייהנו מעתה מההגנה הקיבוצית והתנאים של ההסכמים הקיבוציים בטבע.