הכותבת בת 40 וחיה בדרום תל אביב. היא ראש תחום קצה ונערות בעמותת עלם לנוער במצבי סיכון, חברה קבועה בוועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות, בוועדה לזכויות הילד ובוועדת המשנה לצעירים וצעירות חסרי בית וחברת בוועד המנהל של מכון תודעה. הובילה מאבקים ציבוריים להשמעת קולן של נפגעות ונפגעי אלימות מינית, פיזית, רגשית וכלכלית.