עובדי המועצה הדתית בפתח תקווה ישבתו החל מיום ראשון הקרוב ולמשך 48 שעות, בתמיכה במאבק משגיחי הכשרות בעיר כנגד הפיכתם לעובדי קבלן, זאת בהתאם להנחיית יו"ר מרחב פתח תקווה בהסתדרות, גיורא נחום. מאז תחילת דצמבר מתנה המועצה את חידוש תעודות הכשרות של העסקים בכך שיחתמו על חוזה מול חברת כוח האדם כ.פ.ל. אשר זכתה במכרז להפעלת מערך הכשרות בעיר. במסגרת צעדי המחאה של המשגיחים – קראו לבעלי העסקים שלא לחתום והודיעו כי ימשיכו לבצע את עבודתם כרגיל עד לפתרון המשבר.

"ציבור צרכנים יקר" נכתב בהודעה שהדפיסו ההסתדרות וועד העובדים, במתכונת של תעודת כשרות, והפיצו לבתי העסק בבקשה מהלקוחות לתמוך בהם, "במסגרת סכסוך בין משגיחי הכשרות לרבנות פ"ת על רקע הפיכת המשגיחים לעובדי קבלן, מונעת הרבנות את הארכתן של תעודות כשרות מבתי עסק המסרבים להתקשר עם חברת הקבלן כ.פ.ל. אנו מבקשים ליידע את הציבור הרחב כי עבודת ההשגחה לא פסקה, וכי המשגיחים ממשיכים למלא את עבודתם המקצועית וההלכתית נאמנה", לשון המודעה.

מודעה שהופצה בבתי עסקים בפתח-תקווה כחלק ממאבק משגיחי הכשרות בהעברתם להעסקה קבלנית (תמונה באדיבות ועד משגיחי הכשרות)

ביוני 2016 קבע בג"צ כי יש לשנות את אופן העסקתם של כלל משגיחי הכשרות בישראל המועסקים כיום ישירות על ידי העסקים עליהם הם משגיחים, וזאת במטרה להפריד משגיח ממושגח, כדי למנוע ניגוד עניינים. ועדה שהוקמה על מנת לבחון את החלופות, ושמסקנותיה אומצו על ידי הרבנות הראשית – שללה מכל וכל את העסקת המשגיחים באמצעות חברות קבלניות, וקבעו כי העסקה בשיטה זו צפויה לייקר את עלות ההשגחה, לפגוע בשכר המשגיחים ולסרבל את מערך הכשרות. בראשות אותה הוועדה עמד דווקא רב העיר פתח תקווה, מיכה הלוי – אולם בניגוד גמור למסקנותיה, שעליהן הוא חתום – פרסמה הרבנות בעיר מכרז להפעלת מערך הכשרות בעיר על ידי חברה פרטית, בו זכתה כאמור חברת כ.פ.ל.

ועד המשגיחים הארצי בראשות הרב יניב שפירא, שהוקם בחטיבה החרדית בהסתדרות, מבקש לקדם את העסקת המשגיחים באמצעות מערך כשרות לאומי – או לחילופין באופן ישיר על ידי המועצות הדתיות.

מהמועצה הדתית פ"ת נמסר בתגובה: "לא ידוע לנו על שביתה כלשהי".